HELSENORGE

Å være nødt til å snakke om følelser på et fremmed språk

Kartleggings-verktøy om psykisk helse bør finnes på tegnspråk på samme måte som på norsk skriftspråk og minoritets-språk. Dette for å gi et riktig bilde av den psykiske helsen i små språkgrupper.

Å være nødt til å snakke om følelser på et fremmed språk

Foto: Colourbox.com

Chris Aanondsen, Thomas Jozefiak, Kerstin Helling og Tormod Rimehaug
Døve og hørselshemmede barn har mye oftere psykiske problemer enn andre barn.  
Hva skyldes denne overbelastningen, og hva kan redusere den?
Norge satser på å lære barna og omgivelsene tegnspråk, slik at de kan kommunisere om opplevelser og følelser i hverdagen uten av å være hindret av dårlig eller manglende hørsel. 
Men gjør tegnspråk en forskjell?
Kartleggings-verktøy om psykisk helse bør finnes på tegnspråk på samme måte som på norsk skriftspråk og minoritets-språk. Dette for å gi et riktig bilde av den psykiske helsen i små språkgrupper.
Døve er avhengige av tegnspråk for å fortelle om hva de opplever, hvordan de har det, og for å få hjelp med det. Hørselhemmede kan noen ganger både norsk og tegnspråk, og kan bidra i forskning for å bygge bro til tegnspråk som språkverden på en annen måte enn døve har mulighet til.

Chris Aanondsen har utviklet en tegnspråk-versjon av et vanlig kartleggings-verktøy for psykisk helse - SDQ.
I doktorgraden hennes er SDQ på norsk tegnspråk validert, og skal brukes til å forske på betydningen av kommunikasjonsferdigheter for psykisk helse.
Ved å bruke den nyutviklede tegnspråk-utgaven via internett kan tegnspråkbrukere hvor som helst i landet bruke et standardisert video-intervju til å kartlegge sin psykiske helse og livskvalitet. Tegnspråk-versjonen er nå validert og kan tas i bruk i forskning og praksis i hele Norge. 
Doktorgraden skal også undersøke om kartlegging med tegnspråk fungerer like godt eller bedre enn med penn og papir på norsk, og om tegnspråkferdigheter har betydning for psykisk helse.

Kontaktperson: tormod.rimehaug@hnt.no
Originaltittel: Development and Preliminary Evaluation of the Reaction to Unacceptable Behavior Inventory:A Questionnaire to Measure Progress in Implementation of Non‑violent Resistance
Fant du det du lette etter?