HELSENORGE

Akutt hjertemuskelbetennelse og væskeansamling omkring hjertet hos pasient med koronavirusinfeksjon

Denne kasuistikken viser at der er viktig å ikke begrense potensielt livreddende diagnostikk av hensyn til smittevern.

Akutt hjertemuskelbetennelse og væskeansamling omkring hjertet hos pasient med koronavirusinfeksjon

Foto. Colourbox.com

Dalen H, Holte E, Guldal AU, Hegvik JA, Stensaeth KH, Braaten AT, Mjølstad OC, Rossvoll O, Wiseth R. 
Koronaviruspandemien utgjorde vinteren 2020 en stor belastning for samfunnene og helsevesenet verden over. Infeksjon med koronavirus medførte hos et betydelig antall pasienter pustebesvær og lungesvikt, med behov for sykehusinnleggelser og respiratorbehandling. 

Siden koronaviruset viste seg å være svært smittsomt ble hele samfunn stengt ned, og i sykehusene ble det innført strenge smittevernregimer. Man så allerede etter smitten i Kina på forvinteren at fellestrekk for mange av de som døde av koronavirusinfeksjon var at de hadde forhøyede hjertemarkører i blodprøver. 

Den europeiske foreningen for hjerteultralyd anbefalte likevel forsiktighet i forhold til å bruke ultralyddiagnostikk hos pasienter med mulig koronavirusinfeksjon, av hensyn til smittefaren for høyspesialisert personell. 

Vi presenterer her en kasuistikk av en kvinne som ble innlagt ved St. Olavs hospital med koronavirusinfeksjon og besvimelse. Hun hadde ikke lungeinfeksjon, men forhøyede hjertemarkører i både blodprøver og ultralydundersøkelse viste fortykket og svekket funksjon av venstre hjertekammer. 

Undersøkelsene viste også væskeansamling omkring hjertet, som truet pasientens sirkulasjon. Væskeansamlingen ble fjernet ved innleggelse av et dren, og hjertemuskelens tykkelse og funksjon normaliserte seg i løpet av en ukes tid. 

Kasuistikken viser flere viktige poenger ved alvorlig koronavirusinfeksjon. Koronavirus kan gi livstruende sykdom utover lungesvikt og alvorlige lungebetennelse. Hjerteultralyd var sentral for å avdekke livsviktig informasjon, og behandlingen var i dette tilfellet å drenere væskeansamlingen og gi støttebehandling med væsketilførsel. Ubehandlet ville tilstanden endt katastrofalt. Det er derfor viktig å ikke begrense potensielt livreddende diagnostikk av hensyn til smittevern.

Kontaktperson: Håvard Dalen
Originaltittel: Acute perimyocarditis with cardiac tamponade in COVID-19 infection without respiratory disease. 
Publikasjon: British Medical Journal Case Reports (BMJ Case Rep. 2020 Aug 19;13(8):e236218. doi: 10.1136/bcr-2020-236218). 


Fant du det du lette etter?