HELSENORGE

Bedrer pasientsikkerheten for bruk av perifert venekateter

Forskerne og sykepleierne Lise Tuset Gustad (HNT) og Lise Husby Høvik (St. Olavs hospital) har slått seg sammen for å bedre pasientsikkerheten knyttet til perifert venekateter.

 

Perifert venekateter (PVK) er et kateter som legges inn i en vene hos pasienten, og brukes blant annet til væske- og medisintilførsel direkte i blodet.

På verdensbasis settes det nesten en milliard PVK hvert år, som naturlig medfører risiko for betennelser, infeksjoner og utstyrsfeil.

Denne risikoen ønsker forsker og spesialsykepleier i Helse Nord-Trøndelag, Lise Tuset Gustad, å gjøre minst mulig.

Sammen med Lise Husby Høvik, som er anestesi- og fagutviklingssykepleier på St. Olavs hospital, har de derfor laget et eget skjema for kvalitetskontroll av PVK.

– Skjemaet kan brukes på systemnivå på sykehuset, eller på en sengepost. Da kan vi se hvordan kvaliteten på PVK er per i dag, eller hvordan den eventuelt utvikler seg med mer undervisning og opplæring, sier Husby Høvik.

Skjemaet består av fire fokusområder; innstikksted, bandasje og utstyr, indikasjon og dokumentasjon i kurve.

Disse områdene besvares med ja/nei-spørsmål, hvor antall «ja» i skjemaet kan summeres opp til en score fra 0 til 16.

– Jo høyere score, jo dårligere ser kvaliteten på PVK-en ut til å være.

Tuset Gustad sier det også er gjort tester i studien, for å se om to ulike sykepleiere vurderer skjemaet likt når de undersøker PVK.

– Da så vi at de var veldig samstemt om totalscoren. Sykepleier-ledere kan derfor godt bruke dette skjemaet for å se på utviklingen av kvalitet over tid.

Skjemaet er helt gratis å benytte seg av, og de to forskerne håper derfor skjemaene vil tas i bruk både lokalt og rundt om i verden.

– Vi håper rett og slett at så mange som mulig vil bruke dette skjemaet, sier Tuset Gustad.

– Lokalt vil bli et viktig verktøy for å se om PVK kan være en kilde til sykehusinfeksjoner.

Med seg på laget for å utvikle skjemaet har de også hatt fag- og forskningssykepleier ved hjerteseksjonen (St. Olavs hospital) Kari Hanne Gjeilo, overlege i anestesi og leder for Geminisenter for sepsisforskning (GSS) (St. Olavs hospital/NTNU) Erik Solligård, overlege i infeksjonsmedisin og forsker ved GSS (St. Olavs hospital/NTNU) Jan Kristian Damås, statistiker (NTNU) Stian Lydersen og verdensledende PVK-forsker Claire M. Rickard fra Alliance for Vascular Access Teaching and Research (AVATAR).

Fant du det du lette etter?