Bedrer pasientsikkerheten for bruk av perifert venekateter

Forskerne og sykepleierne Lise Tuset Gustad (HNT) og Lise Husby Høvik (St. Olavs hospital) har slått seg sammen for å bedre pasientsikkerheten knyttet til perifert venekateter.

 

Perifert venekateter (PVK) er et kateter som legges inn i en vene hos pasienten, og brukes blant annet til væske- og medisintilførsel direkte i blodet.

På verdensbasis settes det nesten en milliard PVK hvert år, som naturlig medfører risiko for betennelser, infeksjoner og utstyrsfeil.

Denne risikoen ønsker forsker og spesialsykepleier i Helse Nord-Trøndelag, Lise Tuset Gustad, å gjøre minst mulig.

Sammen med Lise Husby Høvik, som er anestesi- og fagutviklingssykepleier på St. Olavs hospital, har de derfor laget et eget skjema for kvalitetskontroll av PVK.

– Skjemaet kan brukes på systemnivå på sykehuset, eller på en sengepost. Da kan vi se hvordan kvaliteten på PVK er per i dag, eller hvordan den eventuelt utvikler seg med mer undervisning og opplæring, sier Husby Høvik.

Skjemaet består av fire fokusområder; innstikksted, bandasje og utstyr, indikasjon og dokumentasjon i kurve.

Disse områdene besvares med ja/nei-spørsmål, hvor antall «ja» i skjemaet kan summeres opp til en score fra 0 til 16.

– Jo høyere score, jo dårligere ser kvaliteten på PVK-en ut til å være.

Tuset Gustad sier det også er gjort tester i studien, for å se om to ulike sykepleiere vurderer skjemaet likt når de undersøker PVK.

– Da så vi at de var veldig samstemt om totalscoren. Sykepleier-ledere kan derfor godt bruke dette skjemaet for å se på utviklingen av kvalitet over tid.

Skjemaet er helt gratis å benytte seg av, og de to forskerne håper derfor skjemaene vil tas i bruk både lokalt og rundt om i verden.

– Vi håper rett og slett at så mange som mulig vil bruke dette skjemaet, sier Tuset Gustad.

– Lokalt vil bli et viktig verktøy for å se om PVK kan være en kilde til sykehusinfeksjoner.

Med seg på laget for å utvikle skjemaet har de også hatt fag- og forskningssykepleier ved hjerteseksjonen (St. Olavs hospital) Kari Hanne Gjeilo, overlege i anestesi og leder for Geminisenter for sepsisforskning (GSS) (St. Olavs hospital/NTNU) Erik Solligård, overlege i infeksjonsmedisin og forsker ved GSS (St. Olavs hospital/NTNU) Jan Kristian Damås, statistiker (NTNU) Stian Lydersen og verdensledende PVK-forsker Claire M. Rickard fra Alliance for Vascular Access Teaching and Research (AVATAR).

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.