HELSENORGE

Bedriftshelsetjenestens syn på samarbeidet med småskalabedrifter i Norge og Sverige

Til tross for at småskalabedrifter dominerer innen det private næringslivet, er kunnskapen om graden av støtte disse bedriftene får fra bedriftshelsetjenesten utilstrekkelig. Småskalabedrifter defineres som bedrifter med 20 eller færre ansatte.

Bedriftshelsetjenestens syn på samarbeidet med småskalabedrifter i Norge og Sverige
Foto: Colourbox.com

Vinberg S, Torsdatter Markussen L, Landstad BJ

Målet med denne studien var å se på samarbeidet mellom leverandører av bedriftshelsetjenester og småskalabedrifter. Totalt 87 norske og 51 svenske leverandører av bedriftshelsetjenester deltok i en spørreundersøkelse basert på deres erfaringer knyttet til samarbeidet med småskalabedrifter. Resultatene fra de to landene ble sammenlignet og vurdert opp i mot hverandre.

Resultatene viste at småskalebedrifter innen næringene industri, bygg og handel vanligvis har kontrakter med leverandører av bedriftshelsetjeneste.

Norske tilbydere av bedriftshelsetjeneste blir oftere spurt om tilbud innen organisasjonsbasert helsetjeneste mens de svenske tilbyderne i større grad ble spurt om tilbud på individnivå.

I tillegg viste studien at det er rom for forbedring når det gjelder å tilpasse tilbudet av bedriftshelsetjeneste opp i mot småskalabedriftene.

Kontaktperson: bodil.landstad@hnt.no

Originaltittel: Cooperation between occupational health services and small-scale enterprises in Norway and Sweden – from a provider perspective

Publikasjon: Workplace Health & Safety, published online January 2017

Fant du det du lette etter?