HELSENORGE

Behandlingsresultat for pasienter med alvorlig spiseforstyrrelser etter innleggelse i spesialavdeling

I denne studien har vi undersøkt hvordan det har gått med pasienter med spiseforstyrrelser som har vært innlagt ved Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser i Levanger. 

Behandlingsresultat for pasienter med alvorlig spiseforstyrrelser etter innleggelse i spesialavdeling

Foto: HNT

​Marit Danielsen, Sigrid Bjørnelv, Siri Weider, Tor Åge Myklebust, Henrik Lundh og Øyvind Rø

En del pasienter med spiseforstyrrelser opplever et alvorlig og langvarig forløp av sin sykdom. Det er derfor behov for mer kunnskap om behandlingsresultat, endring av symptom, og faktorer som fremmer og hemmer bedring.

I denne studien har vi undersøkt hvordan det har gått med pasienter med spiseforstyrrelser som har vært innlagt ved Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser i Levanger. Deltagerne i studien er 150 voksne kvinner med alvorlig spiseforstyrrelse. De fleste hadde anoreksi (70%), men det var også deltagere med bulimi, og uspesifisert spiseforstyrrelse. 
Vi sammenlignet symptomene disse pasientene hadde ved innleggelse, utskriving og i gjennomsnitt 2,5 år etter utskriving. Vi undersøkte også hvordan forskjellige faktorer påvirket behandlingsresultatene deres.

Resultat ved oppfølging: 
  1. Studien viser at det er mulig å bli frisk / bli bedre av sin spiseforstyrrelse, men også at det er mange som strever med sin sykdom ved oppfølgingstidspunktet.
  2. Alle pasientene opplevde bedring av sine symptom, og de som var undervektige ved innleggelse oppnådde en friskere vekt.
  3. Det å få til denne endringen under innleggelse viste seg å være viktig for behandlingsresultatet etter utskriving.
Originaltittel: The outcome at follow-up after inpatient eating disorder treatment: a naturalistic study  
Publikasjon: Journal of Eating Disorders 2.12.2020

Fant du det du lette etter?