HELSENORGE

Biologisk variasjon av avanserte hjertefunksjonsmål og betydningen av hjertets størrelse

Denne studien testet biologisk variasjon og betydning av kroppstørrelse om utvalgte hjertefunksjonsmål ble korrigert for lengden av venstre hjertekammer.

Biologisk variasjon av avanserte hjertefunksjonsmål og betydningen av hjertets størrelse

Foto: Colourbox.com

Asbjørn Støylen, Harald E. Mølmen og Håvard Dalen
Venstre hjertekammers lengde er av betydning for hvordan hjertemuskelen beveger seg og endrer fasong når blodet pumpes til hovedpulsåren (systolen). Noen målemetoder justerer for lengden av venstre hjertekammer, mens andre mål ikke tar hensyn til
hjertets størrelse. Studien testet biologisk variasjon og betydning av kroppstørrelse om utvalgte hjertefunksjonsmål ble korrigert for lengden av venstre hjertekammer.

Totalt 1266 deltakere som fikk utført hjerteultralyd i den tredje HUNT-undersøkelsen ble studert. Venstre hjertekammers funksjon ble vurdert ved å måle den maksimale hastigheten av hjertekammerets bevegelse i systolen, samt det samme målet justert for
lengden av hjertekammeret.

Resultatene viste at begge målene avtok med økende alder. Dette er i tråd med kunnskap som er kjent fra før at hjertet beveger seg litt saktere i forbindelse med sammentrekning ved høyere alder. Den biologiske variasjonen ble ikke mindre ved å korrigere for hjertets lengde, men dette introduserte en systematisk feil og endret sammenhengen med kroppsstørrelse. Studien konkluderte med at dette sannsynligvis skyldes at hjertet er en tredimensjonal struktur og justering for bare en dimensjon kan
introdusere en systematisk feilkilde.

Kontaktperson: Håvard Dalen
Originaltittel: Over all variability of mitral annular plane peak systolic velocity and peak global longitudinal strain rate in relation to age, body size, and sex: The HUNT Study.


Fant du det du lette etter?