HELSENORGE

Demens og økt albuminuriutskillelse i urin

Formålet med denne studien var å undersøke sammenhengen mellom ulike typer demens og økt utskillelse av albumin i urinen. 

Demens og økt albuminuriutskillelse i urin

Foto: Colourbox.com

Gabin J, Romundstad S, Saltvedt I, Holmen J. 

Demens er en utbredt sykdom, og fører til varierende grad av funksjonssvikt. Det er flere undergrupper av demens, blant annet vaskulær demens som skyldes skade i små blodkar i hjernen. 

Små mengder albumin i urinen gjenspeiler inflammasjon (betennelsesreaksjon) i kroppens blodkar. Formålet med denne studien var å undersøke sammenhengen mellom ulike typer demens og økt utskillelse av albumin i urinen. 

I studien fikk 7024 personer i alderen 20 år og eldre fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 1995-97 (HUNT 2) analysert albumin i urinprøver. Av disse fikk 214 diagnosen demens i tidsrommet 1995-2011. 

Resultatet viste en klar sammenheng mellom vaskulær demens og forekomsten av økt albuminutskillelse i urinen. Personer med den høyeste utskillelsen av albumin i urinen hadde opptil fire ganger så høy risiko for å utvikle demens sammenlignet med de som hadde normal utskillelse. 

Vår konklusjon er at sammenhengen mellom demens og økt utskillelse av albumin i urinen styrker antagelsen om at det er en felles mekanisme som skader blodkarsystemet både i hjerne og nyrer.

Kontaktperson: Solfrid Romundstad 
Originaltittel: Moderately increased albuminuria, chronic kidney disease and incident dementia: the HUNT study.Fant du det du lette etter?