HELSENORGE

Endringer i levealder og helse blant eldre i Nord-Trøndelag

I Norge blir det flere eldre, og flere som trenger offentlig støtte og omsorg i fremtiden. For å kunne vurdere hva dette betyr for mulighetene til å ivareta alle som trenger hjelp, må vi studere forskjeller i forholdene mellom sosiale grupper.

Endringer i levealder og helse blant eldre i Nord-Trøndelag
Bilde: Colourbox.com

Storeng SH, Krokstad S, Westin S, Sund ER

Vi har brukt data fra voksne i de tre store helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag, HUNT1 (1986), HUNT2 (1995-97) og HUNT3 (2006-08).
Fra disse dataene ser vi en økning i levealder i alle sosiale grupper. Vi ser også en økning i levealder for personer med god helse, men ingen økning hos de som utvikler kroniske sykdommer.
Folk i lavere sosiale lag blir fortsatt rammet av kronisk sykdom mye tidligere i livet enn folk fra høyere sosiale lag.
Dette tyder på at vi i fremtiden får et økende antall eldre som trenger behandling for kronisk sykdom, men får de god behandling og omsorg kan de likevel beholde en god helse.

Publikasjon:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=descennial+krokstad
Originaltittel:   Decennial trends and inequalities in healthy life expectancy: The HUNT Study, Norway

Kontaktperson: Steinar.Krokstad@hnt.no

Fant du det du lette etter?