Er røyking og overvekt risikofaktorer for frontotemporal demens og Alzheimers sykdom?

Formålet med denne studien var å undersøke om røyking og overvekt er faktorer som øker risikoen for å utvikle frontotemporal demens og Alzheimers sykdom.

Er røyking og overvekt risikofaktorer for frontotemporal demens og Alzheimers sykdom?
Foto: Colourbox.com

Hege Rasmussen, Tor Atle Rosness, Ole Bosnes, Øyvind Salvesen, Marlen Knutli, Eystein Stordal

Svært få studier har undersøkt påvirkbare risikofaktorer for frontotemporal demens.
Formålet med denne studien var å undersøke om røyking og overvekt er faktorer som øker risikoen for å utvikle frontotemporal demens og Alzheimers sykdom.

For å gjøre dette samlet vi 90 pasienter med frontotemporal demens fra Demensregisteret i Nord-Trøndelag. Disse 90 pasientene ble sammenlignet med 654 pasienter med Alzheimers sykdom og en gruppe med 116 kognitivt friske personer.

Datamaterialet om røyk og overvekt ble hentet fra HUNT1-undersøkelsen (1984 – 1986).  

Resultatene viste ingen signifikant sammenheng mellom frontotemporal demens og røyking.

Det ble derimot funnet signifikant sammenheng mellom frontotemporal demens og overvekt. Når det gjaldt Alzheimers sykdom ble det funnet signifikant sammenheng med både røyking og overvekt.

Disse funnene tyder på at overvekt er en risikofaktor for både frontotemporal demens og Alzheimers sykdom, mens røyking kun er en risikofaktor for Alzheimers sykdom.

Kontaktperson: Hege Rasmussen Eid

Publikasjon: Mars 2017. Journal of Crohn's and Colitis

Originaltittel: Smoking and obesity as risk factors in frontotemporal dementia and Alzheimers disease: The HUNT Study.

Fant du det du lette etter?