HELSENORGE

Familieambulatoriets (FA) fem første år: Fant foreldre som trengte støtte, og førte til bedre nyfødthelse i befolkningen.

Tre pilot-tilbud ble startet i Levanger, Namsos og Vestre Viken i 2009, kalt Familieambulatoriet. Tilbudet skulle støtte foreldre i risiko grunnet nåværende eller tidligere rus- eller psykiske problemer. Hensikten var å støtte foreldreskapet fra svangerskap til skolestart, for å gi god utvikling og psykisk helse for barnet.

Familieambulatoriets (FA) fem første år: Fant foreldre som trengte støtte, og førte til bedre nyfødthelse i befolkningen.
Bilde: Colourbox.com
Karianne F. Holden og Tormod Rimehaug

Trenger familier dette tilbudet? Ja, absolutt, men flertallet klarte utfordringene med å bli foreldre rimelig godt tross risiko og tidligere problemer.

Journalene til 169 mødre og barn som har mottatt FA-tilbud ble gjennomgått. Alle hadde dokumentert risiko i journalene, hvor gjennomsnittet, var sju risikofaktorer. 80 prosent hadde mer enn fire risikofaktorer. De fleste risiko-faktorene handlet om de voksne i familien, altså i barnets omgivelser. Bare halvparten av barna hadde registrert noen egne tegn til bekymringsfull utvikling. 

For 28 prosent var det journalført bekymring for samspill eller tilknytning, mens helsepersonell vurderte foreldrekompetansen som god for 44 prosent av mødrene. 

I tillegg til denne journal-undersøkelsen brukte vi Medisinsk Fødselsregister for å evaluere en foreløpig måloppnåelse for Familieambulatoriet. Her sammenlignet vi de tre pilot-områdene i Nord-Trøndelag og Vestre Viken i 2009-2013 med de fire foregående årene, samt med alle fødende i resten av Norge i 2005-2013.

Etableringen av FA hang sammen med en reduksjon av undervektige, tidligfødte i de tre områdene, og færre med lav APGAR-score (helsetilstand hos nyfødte barn). Å fødes for tidlig og samtidig undervektig representerer en alvorlig risiko for senere sykdom og dårlig utvikling. Andelen undervektige tidligfødte sank fra 1,39 prosent til 0,94 prosent. Det betyr 14 færre i året og 70 færre i løpet av de fem årene. 

Samtidig  var det like stor reduksjon av barn født med lav APGAR-score i pilot-områdene, mens forekomsten økte i resten av Norge.

Nå vil vi undersøke de neste fem årene (2014-2018) for å se om den gode effekten fortsatt er til stede, og om nye enheter andre steder I landet de siste fem årene har fått til lignende resultater.

Originaltittel: Five-year changes in population newborn health associated with new preventive services in targeted risk-group pregnancies.
Publisering: BMC Health Services Research (2019) 19:658
Kontaktperson: Tormod Rimehaug

Fant du det du lette etter?