HELSENORGE
Ingunn Bosnes, Ove Almkvist, Ole Bosnes, Eystein Stordal, Ulla Romild og Hans M. Nordahl

Forekomst og faktorer for vellykket aldring

Det blir stadig flere eldre, og særlig flere av de eldste. Derfor er det viktig å se på hva som kjennetegner eldre som beholder god helse og funksjon i alderdommen, det som kan kalles vellykket aldring.

Eldre personer. Bilde.

Det blir stadig flere eldre, og særlig flere av de eldste. Derfor er det viktig å se på hva som kjennetegner eldre som beholder god helse og funksjon i alderdommen, det som kan kalles vellykket aldring. Vellykket aldring defineres ofte av tre deler: (a) fravær av sykdom, (b) god dagligdags funksjon og hukommelse, og (c) aktiv deltakelse i samfunnet.

Vi undersøkte forekomst av vellykket aldring blant alle som deltok i den tredje Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT3) i aldersgruppa 70-89 år. Vi undersøkte også hvilke faktorer som kan ha betydning for vellykket aldring. Konkret så vi på hva alder, ekteskapelig status, kjønn, utdanning, fysisk aktivitet, røyking, alkoholbruk og tilfredshet med livet har med vellykket aldring å gjøre.

Mens hele 2/3 av utvalget var aktivt deltakende i samfunnet, var det langt færre som innfridde kriteriene for fravær av sykdom og god funksjon. Det var også færre blant dem med økende alder som var fri for sykdom, hadde god funksjon og var aktiv i samfunnet. Vellykket aldring var mer vanlig hos de yngste, blant kvinner, de som hadde høyere utdanning, de som drev med ukentlig fysisk aktivitet, var ikke-røykere og de som var mer tilfredse med livet.

Konklusjonen er at vellykket aldring ble funnet hos 14.5 prosent av utvalget. Mosjon, ikke-røyking og tilfredshet med livet var livsstilsfaktorer som var knyttet til vellykket aldring.

Kontaktperson: Ingunn Bosnes
Originaltittel: Prevalence and correlates of successful aging in a population-based sample of older adults: the HUNT study
Publikasjon: International Psychogeriatrics, 29(3), 431-440, doi: 10.1017/S1041610216001861

Fant du det du lette etter?