HELSENORGE

FysPrax - Norske fysioterapeuters behandlingsmetoder for motorisk trening av barn med CP

Hensikten med denne nasjonale tverrsnitt-studien var å undersøke i hvilken grad norske fysioterapeuter anvender slike kunnskapsbaserte metoder.

FysPrax logo.

Norske fysioterapeuters behandlingsmetoder for motorisk trening av barn med CP

Foto: G. Størvold

Gunfrid V. Størvold , Reidun B. Jahnsen 

Internasjonale anbefalinger basert på oppsummert forskning sier at vi bør bruke funksjonelle fysioterapimetoder som bygger på prinsipper for motorisk læring når barn med cerebral parese (CP) skal lære seg grovmotoriske ferdigheter som for eksempel å sitte eller gå. 

Hensikten med denne nasjonale tverrsnitt-studien var derfor å undersøke i hvilken grad norske fysioterapeuter anvender slike kunnskapsbaserte metoder.

Alle de 675 fysioterapeutene i barnefysioterapigruppa hos Norsk Fysioterapeutforbund ble spurt via et enkelt spørreskjema som de fikk på e-post. 65 prosent av dem svarte ved å velge blant fem kategorier som vi hadde laget på bakgrunn av praksisbeskrivelser fra 55 fysioterapeuter. 

Vi fant at hele 78 prosent av fysioterapeutene brukte funksjonell trening basert på prinsipper for motorisk læring som sin hovedmetode. Noen få benyttet trening av kroppsfunksjoner som bevegelighet og styrke (8,5%) eller manuell stimulering av stillinger og bevegelser (6,9%) (fig.).


De færreste benyttet tilpassing av omgivelsene (3,6%) som hovedmetode og nesten ingen benyttet konseptuelle metoder (1,7%). De fleste benyttet flere metoder i tillegg til hovedmetoden, men ikke konseptuelle metoder. 

Vår konklusjon er at funksjonell trening basert på prinsipper for motorisk læring er godt implementert blant norske fysioterapeuter når de skal hjelpe et barn med CP som skal lære seg en grovmotorisk ferdighet.

Originaltittel: Current Physical Therapy Practice in Norway for Children With Cerebral Palsy

Fant du det du lette etter?