HELSENORGE

Gir mer fysioterapi større framgang hos barn med cerebral parese?


Gunfrid V. Størvold, Reidun B. Jahnsen, Kari Anne I. Evensen, Grete H. Bratberg
Både barn og foreldre bruker mye tid på fysioterapi, og derfor er det viktig å vite om mer fysioterapi faktisk gir større framgang.

Gir mer fysioterapi større framgang hos barn med cerebral parese?
Foto: colourbox.com

Barn med cerebral parese (CP) har vansker med å bevege seg og å holde stillinger. Slike vansker kan gi begrensinger for barnets deltakelse i leik og dagligdagse ferdigheter. Derfor får over 90% av barn med CP fysioterapi, ofte med mål om å lære grovmotoriske ferdigheter.

Både barn og foreldre bruker mye tid på fysioterapi, og derfor er det viktig å vite om mer fysioterapi faktisk gir større framgang.
Vi ville finne ut om økt fysioterapifrekvens var assosiert med økt grovmotorisk framgang når en tar hensyn til andre relevante faktorer.

Vi undersøkte sammenhengen mellom grovmotorisk endring mellom to målinger og fysioterapifrekvensen i samme periode hos 442 barn mellom 2 og 12 år med til sammen 1498 målinger. Data ble hentet fra Cerebral Parese Oppfølgingsprogram og Cerebral pareseregisteret i Norge hvor over 90% av alle barn med CP i Norge er registrert.

Resultatene viste at fysioterapifrekvensen ble oppgitt til å være 1-2 ganger i uka i 61% av målingene, 28% sjeldnere og 11% oftere. Når vi tok hensyn til en rekke andre intervensjoner og mange karakteristika ved barnet, fant vi en dose-responssammenheng mellom fysioterapifrekvens og grovmotorisk framgang hos barn med CP:

Jo oftere fysioterapi, jo større framgang.

Den eneste faktoren som spilte inn var antall kontrakturer (bevegelsesinnskrenkinger), som var assosiert med mindre framgang.

Konklusjon: Høyere fysioterapifrekvens er assosiert med større grovmotorisk framgang hos barn med CP.

Kontaktperson: Gunfrid.Storvold@hnt.no
Publikasjon: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09638288.2018.1528635
Originaltittel:   Is more frequent physical therapy associated with increased gross motor improvement in children with cerebral palsy? A National prospective cohort study.

Fant du det du lette etter?