HELSENORGE

Helautomatisk analyse av hjertefunksjon ved bruk av lommeultralydteknologi

Ultralydundersøkelser er hjørnesteinen i bildediagnostikk av hjertet. Undersøkelsene gjøres tradisjonelt i spesialiserte laboratorier, med både spesialtrent personell og kostbart utstyr. 

Helautomatisk analyse av hjertefunksjon ved bruk av lommeultralydteknologi

Foto: Colourbox.com

Magelssen MI, Palmer CL, Hjorth-Hansen A, Nilsen HO, Kiss G, Torp H, Mjolstad OC, Dalen H.
Internasjonale retningslinjer anbefaler at det rutinemessig utføres målinger av hjertekamrenes funksjon og størrelse i forbindelse med hjerteultralyd. De siste årene har mobilteknologi gjort at miniatyriserte ultralydsystemer har blitt tilgjengelige, såkalt lommeultralyd. En av svakhetene ved lommeultralydteknologi har vært at disse maskinene ikke gir mulighet for måling av hjertefunksjonen, men krever at brukeren må gjøre en skjønnsmessig vurdering kun basert på visuell bedømmelse.


I en pilotstudie evaluerte vi en nyutviklet metode fra NTNU som kan gjøre helautomatiske målinger av hjertefunksjonen, basert på bildeopptak gjort med lommeultralydutstyr. Metoden måler automatisk hvor mye det venstre hjertekammeret forkorter seg i løpet av et hjerteslag. Totalt ble 20 pasienter undersøkt med både lommeultralyd i tillegg til den ordinære hjerteultralydundersøkelsen. Ultralydopptakene med lommeultralyd ble repetert totalt fire ganger for å bedømme stabiliteten av den helautomatiske metoden.

Hovedfunnene i studien var at den helautomatiske metoden hadde et beskjedent avvik (gjennomsnittlig 0,7 mm) sammenlignet med referanseundersøkelsene gjort av eksperter. Forskjellen var ikke statistisk signifikant. 

Den helautomatiske metoden var svært stabil, med svært liten variasjon fra test til test. Studien konkluderer med at nye metoder for automatiske målinger av hjertefunksjonen kan implementeres i miniatyriserte ultralydsystemer. Dette kan bidra til bedre diagnostikk ved bruk av lommeultralydteknologi, men dette må testes i fremtidige studier.

Kontaktperson: Håvard Dalen
Originalartikkel: Feasibility and Reliability of Automatic Quantitative Analyses of Mitral Annular Plane Systolic Excursion by Handheld
Ultrasound Devices: A Pilot Study.

Fant du det du lette etter?