HELSENORGE

Helautomatisk måling av venstre hjertekammers funksjon

I denne studien testet vi en ny
metode for automatisk måling av flere sentrale mål på funksjonen av venstre hjertekammer.


Helautomatisk måling av venstre hjertekammers funksjon

Foto: Colourbox.com


Jahn Frederik Grue, Sigurd Storve, Asbjørn Støylen, Hans Torp, Bjørn O. Haugen, Harald E. Mølmen og Håvard Dalen
Automatisk måling av hjertets funksjon vil kunne spare helsevesenet for betydelige ressurser. I denne studien testet vi en ny metode for automatisk måling av flere sentrale mål på funksjonen av venstre hjertekammer. 

Resultatene viste at de automatiske målene var sammenlignbare med målinger utført av eksperter og referanseverdier ble laget for de automatiske målingene i
forhold til alder og kjønn.
Automatisering av analyser og målinger ved hjerteultralyd vil kunne redusere tidsbruk og brukerrelatert variasjon mellom undersøkelser. Dette kan bidra til bedre kvalitet og ressursutnyttelse. For alle måleverdier er det viktig å vite hva som er normalt
for best mulig å kunne bruke målingene til å skille mellom frisk og syk.

I et stort datasett samlet i den tredje HUNT-undersøkelsen ble helautomatiske målinger av venstre hjertekammers forkortning og hjertemuskelens bevegelseshastighet sammenlignet med ekspertmålinger. Totalt 1.157 hjerteultralydundersøkelser, hvorav 52% var av kvinner, ble sammenlignet. Fire (4) ulike hjertefunksjonsmål ble  sammenlignet. Den helautomatiske metoden som ble testet var utviklet av ultralydgruppen ved NTNU.

De helautomatiske målingene var i svært god samvariasjon med ekspertmålingene, med variasjonskoeffisient mellom 5 og 12 % (grense for god samvariasjon settes oftest til 15%). Nye referanseverdier for den helautomatiske metoden ble laget spesifisert for
alder og kjønn. Slike helautomatiske metoder og normale referanseverdier kan inkluderes i fremtidens ultralydmaskiner.

Kontaktperson: Håvard Dalen
Originaltittel: Normal ranges for automatic measurements of tissue Doppler indices of mitral annular motion by echocardiography. Data
from the HUNT3 Study.


Fant du det du lette etter?