HELSENORGE

Hvilke forhold i alderen 60-69 år har betydning for eldre sitt behov for hjelp som pensjonister?

Hvis vi vet hvilke forhold som har betydning for om eldre trenger hjelp i dagliglivet når de blir pensjonister, kan det være mulig å forebygge. Dette kan bidra til at flere eldre klarer seg bedre på egenhånd.

Hvilke forhold i alderen 60-69 år har betydning for eldre sitt behov for hjelp som pensjonister?
Bilde: Colourbox.com

Storeng SH, Sund ER, Krokstad S
Vi fulgte 5050 deltakere i alderen 60 – 69 år som deltok i HUNT2 (1995-97) ti år frem i tid, til de deltok i HUNT3 (2006-2008).
Å ha en oppfatning av at helsen er dårlig, og det å være plaget av depresjon og dårlig livskvalitet i 60-årene var de sterkeste faktorene som førte til at deltakerne måtte ha hjelp i dagliglivet når de ble eldre.
Når det gjelder atferd var det å sitte mye, være fysisk inaktiv og å rapportere om søvnproblemer viktige risikofaktorer.
Dette er forhold vi bør ta tak i det forebyggende helsearbeidet.

Publikasjon: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0179832
Originaltittel:  Factors associated with basic and instrumental activities of daily living in elderly participants of a population-based survey: the Nord-Trøndelag Health Study, Norway.

Kontaktperson: Steinar Krokstad@hnt.no

Fant du det du lette etter?