Hvilke kreftpasienter plages av forstoppelse når de får opioider?

Det er stor variasjon i hvilken effekt og hvilke bivirkninger den enkelte kreftpasient opplever når de får sterke smertestillende i form av opioider (f.eks morfin, oxycontin, fentanyl). 

Det er stor variasjon i hvilken effekt og hvilke bivirkninger den enkelte kreftpasient opplever når de får sterke smertestillende i form av opioider (f.eks morfin, oxycontin, fentanyl). Noen trenger en stor dose for å oppnå smertestillende effekt og får nesten ingen bivirkninger, mens andre får bivirkninger selv av små doser. Forstoppelse er noe mange opplever (50-100%). Det blir ofte lite vektlagt og underbehandlet, og kan gi betydelig redusert livskvalitet. Målet med studien var å finne faktorer som kjennetegner de pasienten som plages av forstoppelse, i håp om kunne tilby disse bedre behandling.

Både genetiske og ikke-genetiske faktorer tilknyttet forstoppelse ble undersøkt som en del av en stor europeisk studie blant 2294 kreftpasienter behandlet med opioider.

Forstoppelse var mer vanlig og plagsomt blant de som var innlagt på sykehus, var mest immobilisert, hadde mest redusert daglig funksjonsevne eller hadde kreft med spredning. Det var også forskjell avhengig av hvilke avføringsmidler som ble gitt. Fem genetiske varianter i fem ulike gener var i tillegg assosiert med forstoppelse. Alder, kjønn, kroppsmasseindex (BMI), typen kreft, hvilken type opioid, dosen og hvor lenge behandling hadde blitt gitt var ikke så avgjørende for om pasienten opplevde forstoppelse.
Publikasjon: Genetic and Non-genetic Factors Associated With Constipation in Cancer Patients Receiving Opioids. Clinical and Translational Gastroenterology 2015, 6, e90;doi10.1038/CTG.2015.10 http://www.nature.com/ctg/journal/v6/n6/pdf/ctg201519a.pdf
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.