HELSENORGE

Hvilke livsstiler har betydning for levealder og dødelighet?

Levekår påvirker livsstil, og livsstil har stor betydning for levealder. De klassiske livsstilsfaktorene mange har undersøkt betydningen av er røyking, lite mosjon, dårlig kosthold og mye alkoholbruk.

Hvilke livsstiler har betydning for levealder og dødelighet?

Krokstad S, Ding D, Grunseit AC, Sund ER, Holmen TL, Rangul V, Bauman A

Men samfunnet endrer seg, og hvilken betydning har det at vi sitter mye, og det mange sliter med i dag; lav sosial deltakelse og søvnvansker?
Vi brukte data fra voksne deltakere i alderen 20 – 69 år i HUNT2 (1995-97), og fulgte dem gjennomsnittlig i 14 år.
Alle de enkelte risikofaktorene (røyking, lite mosjon, kosthold, mye alkoholbruk, forstyrret søvn, mye sitting, lav sosial deltakelse og søvnvansker), unntatt kosthold hadde betydning for dødelighet.
De som hadde én av disse risikofaktorene hadde 37 prosent større sjanse for å dø i oppfølgingsperioden, mens de som hadde alle åtte hadde over seks ganger høyere risiko. Røyking og ensomhet var de sterkeste risikofaktorene.
Det er ikke bare de klassiske risikofaktorene som har betydning for levealder. Samfunnsforhold som gjør at vi sitter mye, søvnvansker og at mange ikke blir inkludert i fellesskapet har like stor betydning.
Resultatet bør vekke interesse blant dem som holder på med forebyggende helsearbeid.

Publikasjon:  BMC Public Health. 2017 Jan 10;17(1):58. doi: 10.1186/s12889-016-3993-x.
Originaltittel:   Multiple lifestyle behaviours and mortality, findings from a large population-based Norwegian cohort study - The HUNT Study.

Kontaktperson: Steinar Krokstad@hnt.no

Fant du det du lette etter?