HELSENORGE

Hvilken betydning har kondisjon og svekkelse av hjertets fylningsfunksjon for størrelse av venstre forkammer?

Denne studien gir ny kunnskap om sammenhengen mellom venstre forkammers størrelse og risiko i en generell befolkning. 

Hvilken betydning har kondisjon og svekkelse av hjertets fylningsfunksjon for størrelse av venstre forkammer?

Foto: HNT

Jon M. Letnes, B Nes, K Vaardal-Lunde, MB. Slette, HE M. Hansen, S Aspenes, A Støylen, U Wisløff, Håvard Dalen

Både kondisjonsnivå og hjertets venstre forkammer gir vesentlig informasjon om fremtidig risiko for hjertesykdom. 

I studier blant syke har det vist seg at økt størrelse av venstre forkammer er forbundet med økt risiko for død og sykdom. 

Denne studien gir ny kunnskap om sammenhengen mellom venstre forkammers størrelse og risiko i en generell befolkning.  For den generelle befolkningen er venstre forkammers størrelse i større grad relatert til god kondisjon enn risiko for hjertesykdom.

I den tredje HUNT-undersøkelsen ble 245 friske deltakere (herav 138 kvinner) undersøkt med både hjerteultralyd og tredemølletesting for måling av kondisjonstallet. Resultatene viste at mange av deltakerne hadde forstørret venstre forkammer.
Dette var i motsetning til funn fra hjertesyke pasienter ikke knyttet til risikofaktorer eller svekket funksjon av hjertet, men nært knyttet til kondisjonstallet. Venstre forkammer var størst hos de eldre deltakerne med best kondisjon.

Konklusjonen i studien viser at det er viktig å ikke tolke endringer av venstre forkammers størrelse hos friske basert på tall fra hjertesyke pasienter, og at helsepersonell alltid bør tolke venstre forkammers størrelse i lys av pasientens kondisjon for best mulig risikovurdering.

Kontaktperson: Håvard Dalen
Originaltittel: Left Atrial Volume, Cardiorespiratory Fitness, and Diastolic Function in Healthy Individuals: The HUNT Study, Norway.
Fant du det du lette etter?