HELSENORGE

Hvordan inkludere trening i behandling av pasienter med spiseforstyrrelser

I denne studien ønsket vi å dele 15 års erfaring og forskning på fysisk aktivitet og trening, som inkludert del i behandlingsprogrammet i en spesialenhet for pasienter med spiseforstyrrelser.

Hvordan inkludere trening i behandling av pasienter med spiseforstyrrelser. Bilde.

Spiseforstyrrelser er en sammensatt og alvorlig sykdom. Det er enighet om at fysisk aktivitet og trening er ett av problemområdene for mange pasienter med spiseforstyrrelser. Mangelen på retningslinjer, ulike holdninger til trening og mangel på personell med god fagkunnskap om temaet påvirker denne delen av behandlingstilbudet.

Fra januar 2003 til desember 2017 har 244 pasienter vært innlagt ved Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF) ved Sykehuset Levanger. Behandlingsopplegget er tverrfaglig, med mål om å hjelpe pasientene til å bli så friske som mulig. I artikkelen beskriver vi hvordan behandlingstiltak rettet mot fysisk aktivitet og trening foregår i praksis, og belyser dette gjennom eksempler.

Basert på vår erfaring og forskning så har vi utarbeidet en behandlingskjede av tiltak fra innleggelse til utskriving, fra hvile til treningsgrupper. Behandlingstiltakene er en del av den kroppsorienterte delen av behandlingen i RKSF. De er rettet mot hele mennesket, mot sammenheng mellom kropp, følelser og pasientens situasjon, og tilpasset til behov og symptom som den enkelte pasient strever med.

Oppsummert så støtter vår erfaring og forskning tidligere beskrivelser av trening som en positiv del av behandlingen for innlagte pasienter med spiseforstyrrelser. Vi har ikke erfart negative konsekvenser av behandlingstiltakene på pasientenes tilfriskning.

Vår intensjon er at denne artikkelen kan bidra til økt forståelse, og kan være et bidrag til utviklingen av kliniske retningslinjer.

Kontaktinformasjon: Marit Danielsen

Publikasjon:  https://jeatdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40337-018-0203-5
Originaltittel:  How to integrate physical activity and exercise approaches into inpatient treatment for eating disorders: fifteen years of clinical experience and research

Fant du det du lette etter?