Hvordan kan ledere i små og mellomstore bedrifter skape et helsefremmende arbeidsmiljø?

Denne studien ga et nytt bilde på denne typen ledere.

Hvordan kan ledere i små og mellomstore bedrifter skape et helsefremmende arbeidsmiljø?
Foto: Colourbox.com

Landstad, BJ, Hedlund M, Vinberg S

Denne studien ble gjennomført blant ledere i norske og svenske småskala-bedrifter. Disse bedriftene kjennetegnes med at de har 20 eller færre ansatte. Denne typen bedrifter er viktige bidragsytere til økonomisk vekst og sysselsetter en stor mengde arbeidstakere totalt sett.

Det ble foretatt dybdeintervju med 18 ledere. De ble spurt om sine erfaringer og meninger knyttet til helsefremmende arbeidsmiljø og hva som kan utgjøre muligheter og hindringer for å skape et godt og helsefremmende miljø på arbeidsplassen.

Studien viser at de intervjuede lederne i små og mellomstore bedrifter ønsket å være gode tilretteleggere for et godt og helsefremmende arbeidsmiljø. Lederne hadde både vilje og evne til å skape et godt arbeidsmiljø, til tross for de utfordringene en slik bedriftsstruktur ofte har. Disse utfordringene er som oftest høye krav til den som er enslig leder både når det gjelder økonomi, arbeidsmengde og ikke minst den vanskelige balansen mellom arbeidsliv og privatliv.

Denne studien ga et nytt bilde på denne typen ledere. Tidligere studier har beskrevet ledere av slike småskala-bedrifter til å ha begrensede ressurser og ønskemål om å skape et godt og helsefremmende arbeidsmiljø. Denne studien tegner et bilde av ledere som har både vilje og evne til å skape et godt og helsefremmende arbeidsmiljø.

Kontaktperson: Bodil Landstad

Originaltittel: How managers of small-scale enterprises can create a health promoting corporate culture. International Journal of Workplace Health Management, 2017; 10(3), 1-23.

Publisering: International Journal of Workplace Health Management, 2017; 10(3), 1-23.


Fant du det du lette etter?