HELSENORGE

Immunterapi ved inflammatorisk tarmsykdom: Ny og fremtidig behandling

Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) er en kronisk, inflammatorisk sykdom som rammer unge individer og har økende forekomst. Det finnes to hovedtyper av IBD – Ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

Immunterapi ved inflammatorisk tarmsykdom: Ny og fremtidig behandling
Foto: Colourbox.com

Ignacio Catalan Serra; Øystein Brenna
Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) er en kronisk, inflammatorisk sykdom som rammer unge individer og har økende forekomst. Det finnes to hovedtyper av IBD – Ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

Årsaken til IBD er ukjent, og forståelsen for sykdomsmekanismene er dårlig. Vi vet at sykdommen oppstår gjennom et samspill mellom arvelige og miljømessige faktorer. I kombinasjon utløser dette en uhensiktsmessig respons fra immunforsvaret på normale tarmbakterier. En bedre forståelse av immunologiske mekanismer som er involvert i sykdomsutviklingen ved IBD er helt avgjørende for utvikling av ny behandling.

Aktuelle medisiner som brukes i klinisk praksis i dag er mesalazin, tiopuriner og anti-TNF. Disse virker ofte godt, men spesielt de to sistnevnte er forbundet med bivirkninger og tap av effekt. I tillegg vil en andel pasienter ikke ha effekt av behandlingen i det hele tatt. Derfor er det nødvendig å utvikle nye behandlinger som er rettet mot andre sykdomsmekanismer, og en rekke nye medikamenter er underveis i behandlingen av IBD.

I denne oversiktsartikkelen diskuterer vi nye medikamenter som er rettet mot betennelses-mekanismer hvor såkalte pro-inflammatoriske interleukiner (en type proteiner) spiller en viktig rolle. Vi ser også på et nytt behandlingsprinsipp som retter seg mot betennelses-cellers tilhefting og bevegelse (adhesjon- og migrasjons-molekyler). Sistnevnte medikamenter hindrer at hvite blodlegemer beveger seg fra blodårene og inn i betente slimhinner i tarmen med redusert tarmbetennelse som resultat.

I tillegg diskuterer vi blant annet potensialet stamceller kan ha i behandlingen av Crohns sykdom. Til slutt viser vi en oppdatert oversikt over kliniske studier for nye immunregulerende behandlinger.

Kontaktperson: ignacio.catalan@ntnu.no

Originaltittel: Immunotherapy in inflammatory bowel disease: Novel and emerging treatments.

Publikasjon: Artikkel


Fant du det du lette etter?