Invitasjon til SØK høsten 2017

SØK har spesielt fokus på det å lære seg å søke opp og vurdere forskningsbasert kunnskap relevant for egen praksis

Om du er sykehusansatt, arbeider i kommunen eller på andre arenaer hvor du har ansvar for pasienter direkte eller indirekte, forventes det at du arbeider kunnskapsbasert. SØK har spesielt fokus på det å lære seg å søke opp og vurdere forskningsbasert kunnskap relevant for egen praksis. Kurset er også svært nyttig om du tenker å sette i gang eget prosjekt, eller om du planlegger å ta videreutdanning eller mastergrad/PhD. Kurset arrangeres for 10. gang.

Målgruppe:
Helsepersonell med minimum treårig utdanning på høgskolenivå/bachelorgrad i helsefag eller tilsvarende.

Les om påmelding og kurssamlinger her