HELSENORGE

Iowa Personality Disorder Screen: En valideringsstudie for personlighetsrelaterte problemer

I denne studien undersøker vi de prediktive egenskapene til Iowa Personality Disorder Screen (IPDS) på en gruppe med 694 psykiatriske polikliniske pasienter med og uten PD. Pasientene ble innlagt for psykodynamisk langtidsgruppeterapi fra 2012 til 2014.

Iowa Personality Disorder Screen: En valideringsstudie for personlighetsrelaterte problemer
Foto: Colourbox.com

Personlighetsforstyrrelse (PD) er vanlig blant psykiatriske pasienter, og kjennetegnes ved et avvik i personligheten. Dette vil vise seg i form av urimelige reaksjoner innen mange personlige og sosiale situasjoner. 

Diagnostisering av slike lidelser er av stor betydning for valg av behandling, men er en krevende og tidkrevende prosess. Det er testet flere screeningsinstrumenter for PD i forskjellige populasjoner, men ikke i en populasjon som mottar langsiktig gruppepsykoterapi.

Diagnosene for personlighetsforstyrrelse ble definert i henhold til SCID-II, hvor 484 pasienter (68%) ble diagnostisert med personlighetsforstyrrelse. IPDS klassifiserte 67,4 prosent av deltakerne riktig. Sensitivitet (0,75) og spesifisitet (0,51) var lavere enn i tidligere valideringsstudier av IPDS.

Vi diskuterer mulige forklaringer relatert til det generelle begrepet PD og, mer spesifikt, til vår studiegruppe. På grunn av de svakere prediktive egenskapene til IPDS har vi vist forsiktighet ved bruk av IPDS i lignende kliniske grupper.
Kontyaktperson: Sara Germans Selvik

Publikasjon: Personality and Mental Health. vol. 12 (3). mars 2018

Fant du det du lette etter?