HELSENORGE

Kan tapet av muskelmasse under slanking forutsi hvor mye kroppsvekta vil øke etterpå?

Stort tap av muskelmasse kan tenkes å medføre større vektoppgang etter slanking. I denne studien undersøkte vi om det er en sammenheng mellom tap av muskelmasse under slanking og grad av vektendring i tiden etterpå.

Foto: Colourbox.com

Catia Martins, Siren Nymo, Silvia R Coutinho, Jens F Rehfeld, Gary R Hunter, Barbara A Gower


Stort tap av muskelmasse kan tenkes å medføre større vektoppgang etter slanking. I denne studien undersøkte vi om det er en sammenheng mellom tap av muskelmasse under slanking og grad av vektendring i tiden etterpå. I tillegg undersøkte vi om tap av muskulatur medførte endringer i appetittregulerende hormoner. Tidligere forskning har ikke gitt klare svar på disse forholdene. 

Sytti voksne med fedme gjennomførte åtte uker på en såkalt ketogen diett. Dietten har et lavt kalori-innhold og gjør at fettforbrenningen øker. Etter diett-perioden fulgte fire uker med gradvis nedtrapping av den ketogene dietten, og deretter ni måneder på et vektstabiliserende kosthold. I tillegg til vekt og muskelmasse ble appetittregulerende-hormoner i blodet målt.

Etter åtte uker på ketogen diett var den gjennomsnittlige vektreduksjonen på hele 17,5 kg. Tapet av muskelmasse varierte noe, men lå i gjennomsnitt på 20%. I løpet av den påfølgende tiden med vektstabiliserende kosthold, varierte vektendringen blant deltakerne fra en reduksjon på 7 kg til en økning på 10 kg. En samlet vurdering av disse resultatene viste at tapet av muskelmasse under slanking med ketogen diett ikke hadde betydning for vektendringen i tiden etterpå. Derimot fant vi at jo større reduksjon av muskelmasse under slanking, jo større var samtidig økningen av sulthormoner i blodet.

Studien viste at hos personer med fedme, var det ingen sammenheng mellom tap av muskelmasse under slanking og vektendring i påfølgende år. Imidlertid ble tap av muskelmasse ledsaget av en økning i sulthormon. Dette tyder på at det er en sammenheng mellom muskelmasse og appetittregulering.

Originaltittel: Association between Fat-Free Mass Loss, Changes in Appetite, and Weight Regain in Individuals with Obesity
Publikasjon: J Nutr. 2023 May;153(5):1330-1337. doi: 10.1016/j.tjnut.2023.03.026. Epub 2023 Mar 23.​
Kontaktperson: Siren NymoFant du det du lette etter?