HELSENORGE

Kvinners erfaringer med svangerskapskomplikasjoner og økt risiko for hjerte- og karsykdom

Svangerskapsdiabetes og svangerskapsforgiftning øker risikoen for hjerte-og karsykdom senere i livet, men vi har lite kunnskap om kvinnene selv kjenner til denne risikoen og nytten av forebyggende livsstilsendringer.

Målet med denne studien var å undersøke om kvinnene kjenner til at de er i en risikogruppe, og hvilken oppfølging de ønsker for å forebygge framtidig hjerte-og karsykdom.


Svangerskapsdiabetes og svangerskapsforgiftning øker risikoen for hjerte-og karsykdom senere i livet, men vi har lite kunnskap o
Foto: Colourbox.com
For å finne svaret gjennomførte vi fokusgruppeintervjuer med kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning og/eller svangerskapsdiabetes. Til sammen deltok 18 kvinner i studien.

Til tross for at kvinnene ønsket rutinemessig informasjon om forhøyet risiko for hjerte-og karsykdom, var kun 1 av 18 kvinner informert om dette av helsepersonell. Kvinnene erfarte at helsepersonell på forskjellige måter bagatelliserte deres svangerskapskomplikasjon. Mange følte seg overlatt til seg selv underveis, men spesielt etter fødselen.

Kvinner med svangerskapsdiabetes ønsket veiledning og hjelp til livsstilsendringer på diagnosetidspunktet, og oppfølging etter fødselen for å opprettholde og bygge videre på viktige livsstilsendringer innført i svangerskapet.

Kvinner med alvorlig svangerskapsforgiftning ønsket rutinemessig informasjon om framtidig forhøyet risiko for hjerte- og karsykdom av sin fastlege etter fødselen. De ønsket hjelp til å bearbeide den traumatiske opplevelsen av alvorlig svangerskapsforgiftning, og hjelp til stressmestring før de fikk veiledning og hjelp til å endre livsstil. 

Alle ønsket at partneren måtte involveres i livsstilsendringene. Motivasjon for livsstilsendringer var knyttet til; praktiske løsninger i en travel småbarnstid og at helsepersonell forsterker og vedlikeholder vendepunkt for livsstilsendringer.

Ettersom kvinner med svangerskapsforgiftning og svangerskapsdiabetes erfarer diagnostisering og oppfølging forskjellig er vår konklusjon at dette må tas hensyn til i oppfølgingen med sikte på å redusere framtidig risiko for hjerte- og karsykdom.

Originaltittel: Preeclampsia, gestational diabetes and later risk of cardiovascular disease: Women’s experiences and motivation for lifestyle changes explored in focus group interviews. 


Fant du det du lette etter?