HELSENORGE

Likheter og forskjeller ved undervisning i klinisk nevropsykologi

I denne oversiktsartikkelen beskrives undervisningen i klinisk nevropsykologi ved profesjonsstudiet i psykologi ved fire norske universiteter; Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Tromsø (UiT) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Likheter og forskjeller ved undervisning i klinisk nevropsykologi
Foto: Colourbox.com

Grambaite, R., Sundby, J., Lundervold, A. J., Solbakk, A.-K., Hessen, E., Olsen, A. & Weider, S.

Klinisk nevropsykologi – studiet av forholdet mellom hjerne og atferd – er et voksende og betydelig felt innenfor psykologien.

Målet med arbeidet var å belyse likheter og forskjeller i undervisningsopplegget. Dette for å tilrettelegge for god undervisning, samt å skape en felles plattform for å bringe faget videre inn i framtiden.

Opplysninger om undervisningsopplegget ble samlet inn ved hjelp av semistrukturerte intervjuer med emnekoordinatorer i faget. I tillegg ble opplysninger hentet fra studiehåndbøker og emnebeskrivelser.

Gjennomgangen viser at det er store likheter mellom undervisningen på de fire universitetene. Alle universitetene har obligatorisk teoriundervisning i nevropsykologi, og alle tilbyr også praktisk opplæring hvor studenten møter én eller flere pasienter. Innhold og omfang i teoriundervisningen varierer noe. Når det gjelder praktisk opplæring er dette obligatorisk ved UiB, UiT og NTNU, mens det er valgfritt ved UiO.

Funn fra denne artikkelen vil være viktige i det videre arbeidet med å utvikle nevropsykologi som fag ved universitetene i Norge.

Originaltittel: Undervisning i klinisk nevropsykologi på profesjonsstudiene i Norge.

Publikasjon: Tidsskriftet Nevropsykologi, nummer 1, 2018

Kontakt: siri.weider@ntnu.no; siri.weider@hnt.no
Fant du det du lette etter?