Arne Talseth, Tom-Harald Edna, Kristian Hveem, Stian Lydersen, Eivind Ness-Jensen

Livskvalitet og symptomer fra magen etter fjerning av galleblæren

Økt risiko for diaré og magesmerter i etterkant av operasjon. 

Foto: colourbox.com
Foto: colourbox.com

Vi studerte livskvalitet, forekomst av psykologiske symptomer og symptomer fra mage og tarmkanalen både før og etter gjennomført fjerning av galleblæren. Operasjonene var utført ved enten Sykehuset Levanger eller Sykehuset Namsos.

Data om livskvalitet og symptomer fra magen ble hentet fra alle tre HUNT-undersøkelsene (1986-1988, 1995-1997 og 2004-2006).

Individer som hadde fått fjernet galleblæren ved Sykehuset Levanger eller Sykehuset Namsos minst ett år før deltagelse i HUNT3, ble inkludert. Disse 931 opererte ble sammenlignet med deltagerne i HUNT som ikke hadde fått fjernet galleblæren.

Det å ha fjernet galleblæren økte risiko for diaré og magesmerter i etterkant av operasjonen. Hos pasienter som senere fikk fjernet galleblæren, hadde 2.8 prosent rapportert diaré før operasjonen. Etter fjerning av galleblæren var det 12.0 prosent som hadde diaré.

Det å ha fjernet galleblæren økte også risiko for kvalme hos menn. Vi fant ingen sammenheng mellom det å ha fjernet galleblæren og livskvalitet, symptomer på angst og depresjon, forstoppelse, sure
oppstøt eller halsbrann.


Kontaktperson: Tom-Harald Edna
Publikasjon: BMJ Open Gastro 2017;4e000128. doi:10.1136/bmjgast-2016-000128
Originaltittel: Quality of life and psychological and gastrointestinal symptoms after cholecystectomy: a population-base

Fant du det du lette etter?