HELSENORGE

Livsstilen midt i livet påvirker hvordan alderdommen din blir

God helse og funksjon er viktig hele livet, også når du blir gammel. Antall eldre øker og derfor er det viktig å se på hvilken livsstil midt i livet som øker sannsynligheten for god helse, funksjon og aktivitet i alderdommen, eller det man ofte kaller vellykket aldring. 

Livsstilen midt i livet påvirker hvordan alderdommen din blir
Foto: Colourbox.com
Ingunn Bosnes, Hans Morten Nordahl, Eystein Stordal, Ole Bosnes, Tor Åge Myklebust og Ove Almkvist 
Vi fulgte 4497 personer i alderen 45-59 år som deltok i HUNT1 (1984-86) og som vel 20 år senere også deltok i HUNT3 (2006-2008). Vi undersøkte hvordan livsstilsfaktorene røyking, fysisk aktivitet, alkohol, fedme og selvopplevd sosial støtte rapportert i HUNT1 var knyttet til vellykket aldring over 20 år senere. Vellykket aldring ble definert som å bestå av tre faktorer: (a) fravær av sykdom, (b) god fysisk og kognitiv funksjon og (c) aktiv deltakelse i samfunnet. 

Ikke-røyking, fysisk aktivitet, fravær av fedme og god sosial støtte midt i livet økte sannsynligheten for vellykket aldring. Ikke-røyking og høyere fysisk aktivitet var knyttet både til fravær av sykdom, god funksjon og aktiv deltakelse i samfunnet. 

Vår konklusjon er at ikke-røyking og fysisk aktivitet midt i livet øker sannsynligheten for vellykket aldring. Innsats mot røyking og inaktivitet bør følgelig ha stor plass, både i forebyggende helsearbeid og i behandling av sykdom.    

Originaltittel: Lifestyle predictors of successful aging: A 20-year prospective HUNT study
Publikasjon: 2019, PLOS One
Kontaktperson: Ingunn Bosnes


Fant du det du lette etter?