HELSENORGE

Negative konsekvenser for unge menn som er hekta på muskler

Både gutter og jenter opplever et økende kroppspress. Gutter snakker likevel sjeldent om dette, og blir sjeldent spurt om problemene sine med spørsmål som ikke er kjønnsspesifikke.

Negative konsekvenser for unge menn som er hekta på muskler. Illfoto.
Foto: Colourbox.com

Trine Tetlie Eik-Nes, S. Bryn Austin, Aaron J. Blashill, Stuart B. Murray, Jerel P. Calzo

​Både gutter og jenter opplever et økende kroppspress. Gutter snakker likevel sjeldent om dette, og blir sjeldent spurt om problemene sine med spørsmål som ikke er kjønnsspesifikke.

En ny studie fra NTNU og Harvard University, kalt Growing Up Today Study (GUTS), viser at menns misnøye til egen kropp ofte er knyttet til muskelmasse. Studien inkluderer 2 460 amerikanske menn i alderen 18 – 32 år.

Dette er den største studien som noensinne er utført om gutter og kroppsbilde med fokus på muskler, og er første av sitt slag både i Norge og internasjonalt fordi den undersøker menn og deres forhold til kropp og muskler. 

Studien viser at gutter og menn ikke snakker om kroppspress på samme måte som jenter, og at gutter tenderer til å fokusere på trening og «riktig type mat» for å oppnå et ønsket kroppsbilde.

Unge menn som er «hekta på egne muskler» viser også å ha høyere sannsynlighet for å rapportere om en rekke negative helseutfall, som blant annet depresjon, bruk av muskelbyggende produkter, «binge drinking» (høyt inntak av alkohol på kort tid) og slanking uten sammenheng med overvekt.  

Studien viser også at ti prosent av menn har en kroppsbildeforstyrrelse som kan betegnes som vanlig. Det vil si at de mener de er for tykke, og vil være tynnere. Ønsket om en muskuløs kropp var uavhengig av vekt, og vanskene med å være fornøyd med egen kropp er lik i alle nivåer av utdanning.

Kontaktperson: Trine Tetlie Eik-Nes

Publikasjon:  International Journal of Eating Disorders, September 2018
Originaltittel:  Prospective health associations of drive for muscularity in young adult males.

Fant du det du lette etter?