HELSENORGE

NonViolent Resistence (NVR) - et ikke-voldelig alternativ for å stoppe utagering

I samarbeid med et klinisk forskningsmiljø - de Bascule ved Amsterdam Medical Center, har Tormod Rimehaug utviklet og validert et instrument for å evaluere om fagpersonell arbeider og tenker likt angående NVR. 

NonViolent Resistence (NVR) - Et ikke-voldelig alternativ for å stoppe utagering

Foto: Colourbox.com

K. M. Visser · K. vatn Gink · F. Thissen · T. A. Visser · T. Rimehaug · L. C. M. Jansen · A. Popma
NonViolent Resistence er en metode i oppdragelse, sosialt arbeid og miljøterapi for å redusere utagering fra ungdommer uten å ty til straff og fysisk tvang. 

I samarbeid med et klinisk forskningsmiljø - de Bascule ved Amsterdam Medical Center, har Tormod Rimehaug utviklet og validert et instrument for å evaluere om fagpersonell arbeider og tenker likt angående NVR. 

RUBI (Reactions to Unaceptable Behavior Inventory) er et spørreskjema for å måle fremgang ved innføring av NVR, og egner seg også til å evaluere eksisterende praksis i et fagmiljø. Både Instrumentet RUBI og manualen for NVR er oversatt til norsk, og er under videreutvikling og utprøving i flere skoler nord i Trøndelag.

NVR som miljøterapi har vist seg å redusere både utagering og bruken av tvangsmidler i akuttinnleggelser av ungdom. Prinsippene er positiv ansvarliggjøring basert på ivaretagelse av - og støtte til - ungdommene i allianse med alle i omgivelsene som ønsker en atferdsendring i hverdagen eller under innleggelsen. Metoden er bygd på verdier og virkemidler som er utviklet i politiske og sosiale ikke-voldelige bevegelser. 

Valideringsstudien av RUBI som er publisert i denne artikkelen viste akseptable psykometriske egenskaper, og at instrumentet skiller mellom personell på ulike trinn av opplæringen i NVR ved fire institusjoner i Nederland.

Kontaktperson: tormod.rimehaug@hnt.no
Originaltittel: Development and Preliminary Evaluation of the Reaction to Unacceptable Behavior Inventory: A Questionnaire to Measure Progress in Implementation of Non‑violent Resistance
Publikasjon: Child & Youth Care Forum, 15. doi:https://doi.org/10.1007/s10566-019-09517-5


Fant du det du lette etter?