HELSENORGE

Nytt instrument for selvevaluering i kognitiv miljøterapi

Klinikk for psykisk helsevern og rus i Helse Nord-Trøndelag har utviklet et elektronisk skåringsskjema kalt Selvevaluering i Kognitiv Miljøterapi (S-KMT).

Nytt instrument for selvevaluering i kognitiv miljøterapi
Foto. coulorbox.com

Asbjørn Johansen, Bjørn Gjervan og Tore Aune

Formålet med instrumentet er å hjelpe terapeuter med vedlikehold og videreutvikling av sine ferdigheter i kognitiv miljøterapi. Kognitiv miljøterapi er en terapiform bestående av elementer fra kognitiv terapi og tradisjonell miljøterapi. Terapiformen tilbys pasienter som er innlagt ved flere psykiatriske institusjoner i Norge.

Pasienter profiterer på terapeuter med høy grad av kompetanse. Kompetente terapeuter kjennetegnes ved at de aktivt evaluerer og reflekterer over egen fagutøvelse gjennom bruk av spesifikke tilbakemeldinger.
En vanlig måte å innhente presise tilbakemeldinger på er gjennom bruk av skåringsskjema som måler terapeutkompetanse. Det finnes per i dag ingen skåringsskjema spesielt utviklet for kognitiv miljøterapi. S-KMT vil være nyttig ikke bare ved at det gir et mål på terapeutens kompetanse, men også ved å bidra til en selvreflekterende praksis.
Eksperter innen fagfeltet konkluderer med at S-KMT har gode spørsmål innenfor relevante tema. Ansatte fra ulike enheter i og utenfor Helse-Nord-Trøndelag beskriver instrumentet som enkelt å bruke i klinisk hverdag. Foreløpige undersøkelser av KMTs tekniske egenskaper er lovende.

Det gjenstår å undersøke verktøyets egenskaper ytterligere med tanke på å beskrive i hvilken grad bruken av instrumentet bidrar til kompetanse- økning, og hvordan dette påvirker terapiutfallet for pasientene.

Kontakt: Asbjørn Johansen

Originaltittel: Selvevaluering av ferdigheter i kognitiv miljøterapi - Praktisk egnethet  og psykometrisk evaluering av et nytt instrument

Fant du det du lette etter?