HELSENORGE

Påvirker beinskjørhet dødeligheten hos personer med kols?

Vi ønsket å se om det å ha osteoporose og kols samtidig påvirket dødeligheten.

Bilde: Colourbox.com

Sigrid Anna Aalberg Vikjord, Ben Brumpton, Xiao-Mei Mai, Laxmi Bhatta, Lowie Vanfleteren, Arnulf Langhammer.

Kols (kronisk obstruktiv lungesykdom) er en svært vanlig sykdom på verdensbasis. Om lag seks prosent av personer over 40 år i Norge anslås å ha kols.

Personer som har kols har ofte flere sykdommer, såkalte komorbiditeter. En vanlig komorbiditet ved kols er beinskjørhet, også kalt osteoporose. Osteoporose er både underdiagnostisert og underbehandlet i befolkningen, også hos personer med kols. Sykdommen kjennetegnes av at skjelettet blir mer porøst, og risikoen for å pådra seg benbrudd øker.

Vanlige brudd ved osteoporose skjer i ryggraden og i hoften, som er ekstra ugunstig for de som har kols. Blant annet fordi dødeligheten i forbindelse med operasjoner for hoftebrudd er økt, men også fordi sammenfall i ryggen på grunn av brudd endrer brystkassens form og gir lungene mindre plass. Dette fører til enda større vansker med pusten fordi det tillegger en såkalt restriktivt, eller begrensende, komponent til den obstruktive lungesykdommen.

Vi ønsket å se om det å ha osteoporose og kols samtidig påvirket dødeligheten. Vi rekrutterte deltagere med kols fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) som hadde deltatt i enten HUNT2 (1995-97) eller HUNT3 (2006-08). Disse deltagerne fikk også utført beintetthetsmålinger, såkalt DXA-måling. Deretter undersøkte vi om dødeligheten blant de med kols og osteoporose var høyere sammenlignet med de som hadde kols og normal bentetthet.

Vi fant ut at det å ha osteoporose gav rundt fem prosent økt risiko for død, uavhengig av andre faktorer som kjønn, røyking, utdanningsnivå, fysisk aktivitet, alvorlighetsgrad av kols og andre sykdommer som hjerte-/karsykdommer, diabetes, kreft og muskel-/skjelettlidelser. 

Kontaktperson: Sigrid Anna Vikjord

Originaltittel: The association of bone mineral density with mortality in a COPD cohort. The HUNT Study, Norway.

Publikasjon: COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease.

Fant du det du lette etter?