HELSENORGE

Perforert magesår (ulcus perforatum) ved Sykehuset Levanger over 40 år

Dette er en sykdom som er svært alvorlig for de som rammes. Behandlingen innebærer akutt kirurgisk lukking av såret i narkose. Perforert magesår (ulcus perforatum) ved Sykehuset Levanger over 40 år

Colourbox.com

Aydin Dadfar, Tom-Harald Edna

Perforert magesår er sår i slimhinnen enten i magesekk eller tolvfingertarm, som det har gått hull på. Dette er en sykdom vi har sett mindre av i senere år, men som er svært alvorlig for de som rammes. Behandlingen innebærer akutt kirurgisk lukking av såret i narkose. 

Vi ønsket å undersøke pasientforløpene og kvaliteten på behandlingen av denne pasientgruppen ved Sykehuset Levanger gjennom de siste 40 årene (1979-2018). 

I denne perioden fant vi at totalt 209 pasienter har blitt behandlet for sykdommen ved vårt sykehus, med noe fallende forekomst mot slutten av observasjonsperioden. Vi gikk gjennom journalene til samtlige pasienter for å finne bakenforliggende risikofaktorer til sykdomsutviklingen, og kartlegge forløpet i etterkant med hensyn til komplikasjoner. 

Over observasjonsperioden fant vi at alderen på pasientene økte med nesten ti år fra første tiårsperiode til siste tiårsperiode. Pasientene som nå diagnostiseres med perforert magesår er langt mer syke enn tidligere, da de er eldre og har flere tilleggssykdommer. 

Vi så at forekomsten av tilleggssykdommer var av betydning for overlevelsen både på kort og lang sikt etter operasjon. Det ble også registrert flere komplikasjoner etter operasjon hos disse eldre pasientene med tilleggssykdommer.


Kontaktperson: Aydin Dadfar
Originaltittel: Epidemiology of perforating peptic ulcer: A population-based retrospective study over 40 years.
Publikasjon: 21. september 2020. World Journal of Gastroenterology
Fant du det du lette etter?