HELSENORGE
Anne Engum MD PhD, Stian Lydersen PhD, Ingrid Dieset MD PhD, Nils Eiel-Steen MD PhD, Ole Andreassen MD PhD og Olav Spigset MD PhD

Risikofaktorer for hjerte-karsykdom ved medikamentell behandling av alvorlig psykisk lidelse

Pasienter med alvorlige psykiske lidelser som schizofreni eller bipolar lidelse er utsatt for å utvikle hjerte-karsykdom. Årsaken til dette er sammensatt og betinget av faktorer som arv, sykdomsbilde, livsstil og bruk av medisiner.

Bipolar lidelse - sommerfugl. Bilde.
Foto: Colourbox.com

Det er ofte behov for å kombinere medisiner for å oppnå gode behandlingsresultat for disse lidelsene. Antipsykotika (medikamenter mot psykosesymptomer) er velkjent for å påvirke risikofaktorer for hjerte-karsykdom, og det er også kommet data som indikerer at det mest brukte antidepressivaet, selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI), har innvirkning på disse faktorene.

Vi ønsket derfor å gjennomføre en observasjonsstudie for å undersøke om kombinasjonen av SSRI og antipsykotika påvirket risikofaktorer for å utvikle hjerte-karsykdom. Resultatene viste at kombinasjonen av SSRI og de antipsykotiske legemidlene olanzapin (dose) eller quetiapin (serumkonsentrasjon) var assosiert med en økning i total kolesterol og «low density lipoprotein» (LDL)-kolesterol. Denne økningen var liten og har sannsynligvis ingen klinisk effekt. Årsakssammenheng kan ut fra studiens design ikke fastslås.

Vi konkluderte ut fra dette med at SSRI med stor sannsynlighet kan brukes i kombinasjon med et antipsykotika, med en nærmest ubetydelig økning i risiko for kardiovaskulær sykdom hos pasienter med schizofreni eller bipolar lidelse.

Kontaktperson: Katrine Kveli Fjugstad
Originaltittel: Metabolic risk factors in schizophrenia and bipolar disorder: The effects of comedication with selective serotonin reuptake inhibitors.
Publikasjon: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933817328080#!

Fant du det du lette etter?