Risikofaktorer som kan føre til frontotemporal demens

Formålet med denne artikkelen var å gi en oppdatert oversikt over modifiserbare risikofaktorer for frontotemporal demens, og vurdere kunnskapsgrunnlaget for kliniske anbefalinger som kan redusere risiko for sykdomsutviklingen.

Risikofaktorer som kan føre til frontotemporal demens
Foto: Colourbox.com

Hege Rasmussen, Tor Atle Rosness, Eystein Stordal

 Formålet med denne artikkelen var å gi en oppdatert oversikt over modifiserbare risikofaktorer for frontotemporal demens, og vurdere kunnskapsgrunnlaget for kliniske anbefalinger som kan redusere risiko for sykdomsutviklingen.

 For å innhente denne kunnskapen ble det utført søk i databasene PsychInfo, Embase, PubMed og Cochrane for artikler som var publisert i tidsrommet 1.1.2005 til 24.1.2017.

 Dette førte til totalt 137 artikler, hvor 12 til slutt ble inkludert. Gjennom artiklene viste enkelte studier en sammenheng mellom modifiserbare risikofaktorer og utvikling av frontotemporal demens, hvorav én studie fant at diabetes ga økt risiko. Tre studier viste at hodetraume kan gi økt risiko, og at forekomsten av traumatisk hodeskade var signifikant høyere hos pasienter med frontotemporal demens enn hos andre former for demens. Autoimmun sykdom kan være forbundet med økt risiko for primær progressiv afasi, en undergruppe av frontotemporal demens.

 Men selv om litteraturen indikerte sammenheng mellom frontotemporal demens og diabetes, hodetraume og autoimmun sykdom finnes det per i dag ikke tilstrekkelig kunnskap for å fremme anbefalinger om livsstilsendringer for å forebygge frontotemporal demens på befolkningsnivå.

 Hovedbudskapet i denne artikkelen er derfor at:

Vi etter litteraturgjennomgangen ikke fant noen studier som kunne vise til behandling for å bremse eller hindre utviklingen av frontotemporal demens.

Hodetraume var den største risikofaktoren for frontotemporal demens av de som ble undersøkt i denne studien.

Siden ingen behandling eksisterer per i dag, er det et klart behov for mer forskning på hva som forebygger frontotemporal demens.

For å forstå mer om hvordan man kan forebygge frontotemporal demens er det nødvendig med større observasjonsstudier.

Kontaktperson: Hege Rasmussen Eid

Originalartikkel:   Risk factors for Frontotemporal dementia.

Publikasjon: 2018, Tidskrift for den Norske Legeforening


Fant du det du lette etter?