Helsenorge

Selvrapportert helse hos 15 personer som senere utviklet schizofreni

Formålet med studien var å sammenlikne selvrapporterte helse og funksjon hos personer som senere utviklet psykoselidelsen schizofreni, med en frisk kontrollgruppe.

Selvrapportert helse hos 15 personer som senere utviklet schizofreni. Bilde
Foto: colourbox.com


Formålet med studien var å sammenligne selvrapportert helse og funksjon hos personer som senere utviklet psykoselidelsen schizofreni, med en frisk kontrollgruppe.
Studien er basert på tall fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT-undersøkelsen) mellom 1995 og 1997. De 15 ungdommene som er inkludert i studien var mellom 13 og 18 år da de besvarte undersøkelsen.

Funn
Ungdommene som senere utviklet sykdommen følte seg mer nervøs, mindre glad og tristere, og de beskrev seg selv som mer bekymret enn jevnaldrende. I tillegg hadde denne tenåringsgruppen færre venner, og de følte seg mer ensomme enn kontrollgruppen. Mange røykte mer og trente mindre en annen ungdom. I tillegg rapporterte de mindre trivsel (lavere subjektiv velvære).

Konklusjon
Selv om dette er en liten enkeltstudie, kan funnene bidra til videre hypoteseutvikling og forskning. Resultatene støtter andre studier som viser at tiden før utbrudd av sykdommen schizofreni, er forbundet med negative følelser og sosiale vanskeligheter. Resultatene viser også at negativt subjektivt velvære (mindre trivsel) og problemer med røyking og inaktivitet var tilstede før sykdomsutbrudd.

Originaltittel
Self-reported premorbid health in 15 individuals who later developed schizophrenia compared with healthy controls: Prospective data from The Young-HUNT1 survey (The HUNT Study).

Publikasjonhttps:
//doi.org/10.15714/scandpsychol.5.e8

Kontaktperson
Arne Okkenhaug

Fant du det du lette etter?