HELSENORGE

Spontanabort, dødfødsel og senere risikofaktorer for hjerte- og karsykdom

J Horn, LJ Tanz, JJ Stuart, AR Markovitz, G Skurnik, EB Rimm, SA Missmer, JW Rich-Edwards
Flere studier viser at kvinner som opplever spontanabort eller dødfødsel har økt risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom.

Flere studier viser at kvinner som opplever spontanabort eller dødfødsel har økt risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom.Bilde
Foto: Colourbox.com

​Vi mangler fortsatt kunnskap om de underliggende årsakene. Blant annet er det uklart om disse kvinnene har økt forekomst av kliniske risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, som høyt blodtrykk, diabetes og høyt kolesterol.

I denne studien brukte vi data fra 60.651 sykepleiere som deltok i en stor amerikansk studie (Nurses’ Health Study ӏӏ), og sammenlignet utfallet av kvinnenes første svangerskap med senere utvikling av høyt blodtrykk, diabetes og høyt kolesterol.

Vi fant at kvinner med tidlig spontanabort hadde økt risiko for senere utvikling av diabetes og høyt kolesterol sammenlignet med kvinner som hadde et levendefødt barn i første svangerskap.

Kvinner som opplevde en sen spontanabort (mellom svangerskapsuke 12 og 19) hadde økt risiko for utvikling av høyt blodtrykk, diabetes og økt kolesterol.
Kvinner som opplevde en dødfødsel i første svangerskap hadde økt risiko for senere utvikling av diabetes og høyt blodtrykk.

Våre resultater bidrar til en bedre forståelse av sammenhengen mellom spontanabort, dødfødsel og senere hjerte- og karsykdom, og kan på sikt føre til identifikasjon og målrettet forebygging blant kvinner med økt risiko for hjerte- og karsykdom.

Originaltittel:  Early or late pregnancy loss and development of clinical cardiovascular disease risk factors: a prospective cohort study


Fant du det du lette etter?