HELSENORGE
Gunfrid V. Størvold. Reidun B. Jahnsen. Kari Anne I. Evensen. Ulla K. Romild. Grete H. Bratberg

Suksessfaktorer for grovmotorisk framgang hos barn med Cerebral Parese

Vansker med å holde hodet, rulle, sitte, stå, gå eller forflytte seg på annen måte er kjernesymptomer ved Cerebral Parese, og kan gjøre det problematisk å delta i leik og dagliglivets aktiviteter.

Intensiv motorisk trening. Bilde.

Grovmotoriske vansker (for eksempel vansker med å holde hodet, rulle, sitte, stå, gå eller forflytte seg på annen måte) er kjernesymptomer ved Cerebral Parese (CP), og kan gjøre det problematisk å delta i leik og dagliglivets aktiviteter. Målet med studien var derfor å undersøke om og i hvilken grad ulike tiltak og kjennetegn ved barnet hadde sammenheng med grovmotorisk framgang hos barn med CP.

Vi brukte opplysninger fra Cerebral Pareseregisteret i Norge (CPRN) og Cerebral Parese Oppfølgingsprogram (CPOP) og fulgte 442 barn med CP i alderen 2-12 år over tid (gjennomsnittlig 2,9 år med til sammen 2048 undersøkelsestidspunkter). Grovmotoriske utviklingsforløp ble modellert på bakgrunn av repeterte målinger av grovmotorisk funksjon.

Vi fant at perioder med intensiv trening (fysioterapi tre ganger eller mer i uka og/eller deltakelse i et intensivt program) , var assosiert med et mer positivt langsiktig grovmotorisk utviklingsforløp. Den grovmotoriske utviklingen hos barn med utviklingshemming og spiseproblemer lå i gjennomsnitt på et nivå betydelig lavere enn hos andre barn, men den positive assosiasjonen knyttet til intensiv trening gjaldt også for disse
barna. Ankelkontrakturer (nedsatt bevegelsesutslag i ankelleddet) var med økende alder negativt assosiert
med grovmotorisk framgang.

Figurer grovmotorisk fremgang hos barn med CP. Bilde.

Figurer grovmotorisk fremgang hos barn med CP. Bilde.

Konklusjon:
Intensiv trening og fravær av kontrakturer synes å være suksessfaktorer for grovmotorisk framgang for barn med CP på lang sikt.

Kontaktperson: Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi/Cand. San. Gunfrid Vinje Størvold
Publikasjon: Factors Associated with Enhanced Gross Motor Progress in Children with Cerebral Palsy: A register-Based Study.
Originaltittel: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29714626

Fant du det du lette etter?