HELSENORGE

Svangerskapskomplikasjoner hos kvinner med spiseforstyrrelser

Målet med dette prosjektet var å undersøke om spiseforstyrrelser (SF) påvirker svangerskap og fødsel hos kvinner.

Foto: Colourbox.com

Eik-Nes TT, Horn J, Strohmaier S, Holmen TL, Micali N, Bjørnelv S.

​For å kunne studere mulige sammenhenger mellom SF og svangerskapskomplikasjoner, sammenlignet vi kvinner som ble behandlet for SF med kvinner uten SF.

Undersøkelsen omhandlet kvinner som hadde mottatt utredning eller behandling ved Levanger Sykehus for spiseforstyrrelser, eller hadde deltatt i HUNT3-undersøkelsen. For å undersøke om kvinner med SF hadde høyere sannsynlighet for negative svangerskapskomplikasjoner sammenlignet med kvinner uten SF, ble det innhentet data fra Medisinsk Fødselsregister i Norge.
Resultatene fra studien viste at kvinner med anorexia nervosa hadde økt sannsynlighet for å få barn som var små for svangerskapsalder (small for gestational age  – SGA).

Kvinner som hadde en uspesifisert spiseforstyrrelse hadde en høyere sannsynlighet for å føde barn som hadde en lav Apgar-score etter 5 minutter. Dette er en screening for å fastslå et nyfødt barns tilstand direkte etter fødselen.

Resultatene fra denne studien bekrefter tidligere studier som har funnet en sammenheng mellom spiseforstyrrelser og negative svangerskapskomplikasjoner.

Kontaktperson: Trine Tetlie Eik-Nes

Publikasjon:  International Journal of Eating Disorders, August 2018
Originaltittel:  Impact of eating disorders on obstetric outcomes in a large clinical sample: A comparison with the HUNT study.

Fant du det du lette etter?