HELSENORGE

Sykepleierutført hjerteultralyd med telemedisinsk støtte er sammenlignbar med ekspertundersøkelse

I en studie av 50 pasienter med hjertesvikt fant vi at hjerteultralydundersøkelser som ble utført av sykepleiere etter grunnleggende opptrening.

Sykepleierutført hjerteultralyd med telemedisinsk støtte er sammenlignbar med ekspertundersøkelse

Foto: Colourbox.com

Anna Hjorth-Hansen, Andersen GN, Graven T, Gundersen GH, Kleinau JO, Skjetne K, Stølen S

Ultralydundersøkelser er hjørnesteinen i bildediagnostikk av hjertet. Undersøkelsen er den mest brukte diagnostiske metoden for å vurdere hjertets størrelse og funksjon, og brukes rutinemessig for både å påvise ulike sykdommer og å følge opp pasienter med hjertesvikt og andre sykdommer. 

Hjerteultralydundersøkelse er likevel ressurskrevende, og krever spesielle ferdigheter både av den som foretar bildeopptakene og den som analyserer dem. 

I en studie av 50 pasienter med hjertesvikt fant vi at hjerteultralydundersøkelser som ble utført av sykepleiere etter grunnleggende opptrening – og deretter analysert av hjertespesialist via telemedisin – samsvarte svært godt med resultatene fra hjerteultralydundersøkelser som både ble utført og analysert av hjertespesialister. Telemedisin betyr her å gi en sikker overføring av ultralydopptakene, slik at en hjertespesialist kan tolke bildene uavhengig av hvor pasienten er geografisk plassert.

Studien gir dermed ny kunnskap om hvordan telemedisin kan gi flere pasienter nytte av hjerteultralyd, og hvordan man kan utnytte hjerteultralyd i situasjoner hvor hjertespesialister ikke er tilstede.

Konklusjonen i studien er at slike hjerteultralydundersøkelser for oppfølging av hjertesviktpasienter kan gjøres av sykepleiere med telemedisinsk analyse og tolkning utført av hjertespesialist. 

En slik tilnærming kan bidra til å utjevne forskjeller relatert til geografi, og bidra til at flere pasienter kan dra nytte av hjerteultralyd selv når hjertespesialisten ikke er fysisk tilstede ved pasientkonsultasjonen.Kontaktperson: 
Håvard Dalen
Originalartikkel:
Feasibility and Accuracy of Tele-Echocardiography, With Examinations by Nurses and Interpretation by an Expert via Telemedicine, in an Outpatient Heart Failure Clinic
Publikasjon: Journal of Ultrasound in Medicine (J Ultrasound Med. 2020. Epub May 21. doi: 10.1002/jum.15341).

Fant du det du lette etter?