Dette kan du få hjelp til av RSHU

Regionalt Senter for Helsetjenesteutvikling (RSHU) har som mål å fremme tjenesteutvikling og tjenesteinnovasjon i helseforetakene i Helse Midt-Norge. De bidrar med kompetanse for deg som ønsker hjelp.

Johan Fredrik Skomsvoll står foran publikum i et auditorium og presenterer RSHU på en powerpoint. Foto.
Johan Fredrik Skomsvoll presenterer RSHU under Innovasjonsklinikkens 1 års-feiring. Foto: HNT

– RSHU skal bidra til at de som jobber med tjenesteutvikling og innovasjon skal nå målsetningene sine. Her er vi opptatt av å bidra til god kvalitet, god pasientflyt, gode brukeropplevelser og god ressursutnyttelse.

Det sier Johan Fredrik Skomsvoll, daglig leder i RSHU.

Senteret er aktive i en rekke prosjekter både fra helseforetakene og NTNU, hvor de jobber tett med lokale prosjektledere.

Blant områdene hvor senteret tilbyr hjelp er:

  • Planlegging av prosjekter
  • Bidra til fremgang og samhandling
  • Analyser og konklusjoner
  • Publisering av artikler

Senteret jobber også for å utvikle samarbeidet mellom spesialist- og primærhelsetjenesten i regionen, hvor de bidrar innen områder som pasientforløp, logistikk, økonomi, ressursstyring, ressursutnyttelse, innovasjon og medisinsk avstandsoppfølging.

Du kan lese mer om RSHU på deres hjemmeside

Se video hvor daglig leder Johan Fredrik Skomsvoll forteller om RSHU:

 


Om du ønsker mer informasjon om innovasjon og utviklingsarbeid i Helse Nord-Trøndelag, har en god idé til hvordan vi kan arbeide smartere eller ønsker å starte opp et eget innovasjonsprosjekt, ta kontakt med Innovasjonsklinikken i Helse Nord-Trøndelag. 

Innovasjonsklinikkens hjemmeside