Feiret ettårsdag med fremtidsrettet blikk

Innovasjonsklinikken feiret denne uken sitt aller første leveår. På bursdagsmenyen sto faglig påfyll til den videre reisen mot fremtidens helsevesen.

Foredragsholderne fra arrangementet står sammen og smiler til kamera. Foto.

Therese Troset Engan (t.v.), Hilde Kjeldstad Berg, Johan Fredrik Skomsvoll, Stein Erik Breivikås og Kristine Holbø feiret Innovasjonsklinikkens første år. Foto: HNT

Ettårsfeiringen var åpent for alle interesserte, både fra helsevesenet, kommuner og næringsliv, og ble avholdt ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos.

Foruten kakeservering var det faglig påfyll som sto på menyen, med foredragsholdere fra både Helse Nord-Trøndelag, SINTEF og Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (St. Olavs hospital).

Temaene for foredragene var blant annet kommunikasjon mellom helsevesen og pasienter på Skype, gode metoder for å utvikle fremtidens helsetjenester og innovasjonsprosjektet «Fremtidens pasientrom».

Sistnevnte er arbeidet med å etablere en testarena i Helse Nord-Trøndelag, hvor næringsliv, helsearbeidere, utdanningsinstitusjoner og forskere sammen kan utvikle ny teknologi og nye løsninger for fremtidens helsevesen.

Dette arbeidet vil foregå i fysiske rom ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos, som skal inneholde både teknisk utstyr, tilgjengelig helsepersonell og IKT-løsninger.

Foredragene fra ettårsfeiringen kan du se her:

Innovasjonsklinikkens første år; hva har vi fått til og hvor går veien videre?

Stein Erik Breivikås, senterleder Senter for virksomhetsstøtte og utvikling, HNT

Innovasjonsklinikkens første år_Stein Erik Breivikås_v2.pptx

Framtidens pasientrom

Therese Troset Engan, utviklingsleder, HNT

Markering Innovasjonsklinikken_Therese Troset Engan.pdf

Hva er Regionalt senter for tjenesteutvikling (RSHU), hvordan er deres regionale rolle, hvordan kan HNT benytte denne ressursen?

Johan Fredrik Skomsvoll, daglig leder RSHU

2019 03 11orientering om RSHU- HNT v2.pptx

Helsehagen lunsj - Tjenestedesign som metodikk for å utvikle fremtidens helsetjenester

Kristine Holbø, seniorforsker, tjenestedesigner, SINTEF

Tjenestedesign Innovasjonsklinikken_Kristine Holbø.pptx

Avstandsoppfølgning ved bruk av Skype – Prosedyre, praktiske tips, hvordan komme i gang

Johan Fredrik Skomsvoll, daglig leder RSHU

2019 03 13 Avstandsbehandling RSHU - Johan Skomsvoll.pptx

Therese Troset Engan holder en presentasjon foran publikum på stolrader foran. Foto

Utviklingsleder i Helse Nord-Trøndelag, Therese Troset Engan, holdt foredrag om fremtidens pasientrom. Foto:HNT