Fremtidens pasientrom

Fremtidens pasientrom er en testarena for ny helseteknologi til bruk i sengepost og pasientrom i Helse Nord-Trøndelag. Vi skal legge til rette for effektiv testing av ny helseteknologi gjennom å tilby gode prosesser, infrastruktur og klinisk spisskompetanse.

​Om fremtidens pasientrom

Fremtidens pasientrom skal ha en infrastruktur for uttesting som holder høy kvalitet. Hensikten med dette arbeidet er å bidra til utvikling av teknologi med stor nytteverdi for ansatte og pasientene våre.

Målgrupper

De mest sentrale målgruppene for denne testarenaen er

  • Næringsliv
  • Ansatte
  • Kommuner
  • Studenter

Hva kan vi tilby

Rammeverk

Strukturert prosess for samarbeid med ivaretakelse av rettigheter både for bedrift og Helseforetaket

IKT infrastruktur

IKT plattform for test av "lettvekts" IT løsninger som ivaretar personvern og data på en forsvarlig måte og i henhold til lover og regelverk.

Kompetent personell

Kompetent personell klinisk og administrativt

Dyktige partnere

IPR, godkjenning av medisinteknisk utstyr, innovasjon og forretningsutvikling, juridisk kompetanse, forskning.

Test, pilotering og workshoper

I tillegg til test og pilotering av teknologi, kan vi også tilby skreddersydde workshoper i tidlig fase for å bidra til en tidlig kopling mellom ide og behov hos helsepersonell.

Prosess

Vi ønsker å tilby en forutsigbar prosess for våre partnere og har jobbet for å tydeliggjøre de ulike trinnene i et "generisk" samarbeidsprosjekt hvor målet er å teste ut helseteknologi sammen.

Illustrasjon av fasene i nye prosjekter i fremtidens pasientrom. Grafikk.

Fasene i nye prosjekter i fremtidens pasientrom.

Idebeskrivelse (pdf)

Dokumenter

Taushetserklæring (pdf)

Klinikken som uttestingsarena (pdf)

Prinsipper for informasjonsbehandling HNT (pdf)

DAC - søknadsskjema intern godkjenning (pdf)

Veileder til søknadsskjema DAC (pdf)

Kontaktpersoner

Therese Troset Engan 

Utviklingssjef
Tlf: 971 45 206
E-post: Therese.Troset.Engan@hnt.no

Ståle Gullbrekken

IT sjef
Tlf: 911 60 407
E-post: Stale.Gullbrekken@hnt.no

Hilde Kjeldstad Berg

Innovasjonsrådgiver
Tlf: 472 57 222
E-post: hkb@hnt.no

Carl Platou

Klinikkleder Medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger
Leder av styringsgruppen i Fremtidens pasientrom
Tlf: 926 49 774
E-post: Carl.Platou@hnt.no

Randi Sudbø Bradtzæg
Klinikkleder Medisin og rehabilitering, Sykehuset Namsos
Tlf: 416 17 927 / 74 21 56 97
E-post: RandiSudbo.Brandtzeg@helse-nordtrondelag.no

Veronica Anker Westrum

Sykepleier Medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger
Tlf: 47 02 05 06
E-post: VeronicaAnker.Westrum@helse-nordtrondelag.no 
Fant du det du lette etter?