Utlysning av innovasjonsmidler 2019

Det er nå mulig å søke midler til innovasjon fra Helse Midt-Norge. Øvre grense for tildeling er 750 000 kroner, med et krav om 25 prosent egeninnsats. Søknadsfrist er 4. oktober.

Illustrasjoner av en sykepleier, to leger og en forretningsmann. Foto.
4. oktober klokken 15.00 går fristen ut for å søke innovasjonsmidler fra Helse Midt-Norge i 2019.

Midlene, som utlyses årlig, er et bidrag til satsingen innen innovasjon i helsetjenesten. Et bærekraftig helsevesen trenger løsninger som møter utfordringene, og det er derfor viktig at instrumenter som innovasjon og forskning tas i bruk.

  • Øvre grense for tildeling er 750.000 kroner
  • Det er krav om 25 prosent egeninnsats
  • Prosjektleder må være ansatt i minst 20 prosent stilling ved et helseforetak i Helse Midt-Norge
  • Oppstart skal senest skje tre måneder etter tildeling av midler
  • Midlene er øremerket det aktuelle innovasjonsprosjektet

Det tildeles midler innen to kategorier:

  1. Produktinnovasjon: Springer gjerne ut fra forskningsaktiviteter. Det legges ingen tematisk prioritering til grunn for denne kategorien.
  2. Tjenesteinnovasjon: Prosjekter som skal føre til nye løsninger, tjenester eller metoder, og er av nytteverdi for helsetjenesten.

HNT-ansatte som vurderer å søke midler oppfordres til å kontakte Innovasjonsklinikken for veiledning og informasjon. Kontaktinfo er innovasjon@hnt.no / hilde.kjeldstad.berg@hnt.no

Utlysningstekst, søknadsveiledning og søknadsmaler finner du på Helse Midt-Norges nettside (HTML)