Invitasjon til SØK-kurs høsten 2019

Har du ansvar for pasienter direkte eller indirekte, forventes det at du arbeider kunnskapsbasert. SØK har spesielt fokus på det å lære seg å søke opp og vurdere forskningsbasert kunnskap relevant for egen praksis.

En mann med frakk og hatt kikker gjennom et stort forstørrelsesglass som dekker nesten hele ansiktet. Illustrasjon.
Illustrasjonsfoto

Om du er sykehusansatt, arbeider i kommunen, ved Nord Universitet eller på andre arenaer hvor du
har ansvar for pasienter direkte eller indirekte, forventes det at du arbeider kunnskapsbasert. SØK har
spesielt fokus på det å lære seg å søke opp og vurdere forskningsbasert kunnskap relevant for egen
praksis. Studiet er også svært nyttig om du tenker å sette i gang eget prosjekt, eller om du planlegger
å ta videreutdanning eller mastergrad/ph.d. Studiet arrangeres for 12. gang.

Målgruppe

Helsepersonell med minimum treårig utdanning på høgskolenivå/bachelorgrad i helsefag eller tilsvarende.

Innhold

  • Innføring i kunnskapsbasert praksis (KBP)
  • Litteratursøk; introduksjon til Helsebiblioteket og ulike databaser
  • Begreper og metoder som brukes i forskning
  • Kritisk vurdering av forskningsartikler
  • Anvendelse av forskning i praksis

Arbeidskrav

– er knyttet til arbeid med egen problemstilling og det vil bli gitt oppgaver før
hver samling knyttet til tema som tas opp underveis.

Kurssamlinger (med forbehold om endringer) kl 9-15:

  • Onsdag den 4. september, rom Nam Stavsund, Nord Universitet, Namsos
  • Onsdag den 18. september, Arken, Levanger
  • Onsdag den 16. oktober, Nord Universitet, Namsos
  • Onsdag den 13. november, Arken, Levanger
  • Onsdag den 4. desember, Arken, Levanger

Påmelding

For kursdeltagere ved sykehusene gjelder at nærmeste overordende leder bekrefter at du får delta på alle de fem kursdagene og at det legges til rette for at du får avsatt minimum to timer hver uke til blant annet litteratursøk og lesing av forskningsartikler.

Er du ansatt i HNT; meld deg på via Læringsportalen på Innblikk:

Påmelding via Læringsportalen

Eksterne kursdeltakere kan melde seg på via Helse Midt-Norge (ved bruk av Bank-ID):

Læringsportalen Helse Midt-Norge

Det vil maksimalt være plass til 20 deltakere. I tilfelle stor interesse for kurset vil
Forskningsavdelingen ta hensyn til en rimelig fordeling av søkere mellom kliniske avdelinger ved HNT,
kommuner og Nord Universitet.

Søknaden går via oss og om du ønsker å vite mer, ta kontakt med Forskningsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag ved:

SØK-studiet gir 7,5 studiepoeng gjennom Nord Universitet.

Søknadsfrist 20. august 2019

Kurslederne Grete Helen Bratberg og Hege Selnes Haugdahl står foran et langbord, med kursdeltakerne sittende bak. Foto.

Kurslederne Grete Helen Bratberg (t.v.) og Hege Selnes Haugdahl sammen med deltakere under SØK-kurset i 2017. Foto: HNT