Leder vei gjennom GDPR

Etter at EU sin nye personvernforordning (GDPR) trådte i kraft sommeren 2018 har det blitt helseforetakenes eget ansvar å overholde regelverket. Det setter nye krav til forskerne.

 

Innføringen av GDPR har ført til flere omstillinger i helseforetakene. Blant annet gjennom de nye kravene for personvern i forskningsprosjekter.

– Møtet med den nye personvernforordningen kan oppleves overveldende for forskere som nå skal i gang med nye prosjekter, sier personvernrådgiver for forskning i Helse Midt-Norge, Fredrik Høie Jordet.

– Kan oppleves som et skjemavelde

Som personvernrådgiver bistår Høie Jordet forskere med å komme seg gjennom det han beskriver som et omfattende registrerings- og papirarbeid for å få forskningsprosjektene ut i live.

– Derfor kan nok møtet med GDPR oppleves av mange som et skjemavelde, eller et litt overveldende møte med byråkratiet, sier han, men legger til at de nye kravene ikke nødvendigvis er mer kompliserte, men må møtes på nye måter.

Ett av hjelpemidlene Høie Jordet og Forskningsavdelingen vil tilby helseforetakets forskere, er privat veiledning til de som skal i gang med nye prosjekter.

 – Vi vil også kjøre i gang kurs i løpet av vinteren hvor vi orienterer om den nye personvernforordningen, sier han, og forteller at avdelingen på denne måten ønsker vi å bidra til å få startet opp forskningsprosjektene i helseforetaket så fort det lar seg gjøre.

– Om du ønsker hjelp av oss er det bare å ta kontakt med Forskningsavdelingen eller meg selv, så skal vi lose deg gjennom det som er av byråkrati og skjemaer, sier han.

– Nyttig møte

En av forskerne som har benyttet seg av denne muligheten er lege i spesialisering ved Kirurgisk avdeling på Sykehuset Levanger, Aydin Dadfar.

– Vi skal i gang med et forskningsprosjekt hvor vi skal forske på sår i magesekken, hvor det har gått hull på magesekken, sier Dadfar, som ikke legger skjul på at møtet med den nye personvernforordningen var utfordrende.

– Vi møtte etter hvert en del nye krav i forbindelse med personvernlovgivningen. Det var veldig overveldende å prøve å sette seg inn i det, da det ikke er vårt spesialfelt, sier Dadfar.

Han sier bistanden fra Forskningsavdelingen til å imøtekomme EUs nye krav har vært verdifull.

– Vi har deltatt i konstruktive møter med avdelingen, og det har vært nyttig.