HELSENORGE

Regional digital forskningskonferanse i Helse Midt-Norge 2022

Mer og bedre forskning er et mål i Helse Midt-Norge RHF. Hvordan skal vi få til det?

Regional Forskningskonferanse i Helse Midt-Norge RHF arrangeres annethvert år, og Helse Nord-Trøndelag HF hadde i 2022 gleden av å være vertskap. Årets konferanse har fått navnet «Det angår oss alle».

På grunn av koronasituasjonen ble konferansen heldigital, og avholdt kun en dag. 
Tid:  9. februar 2022
​Arrangør: Helse Midt-Norge RHF
Vertskap: Helse Nord-Trøndelag HF, Forskningsavdelingen
Påmelding: Ingen påmelding

Heldigital overføring. Start kl. 09.00​

 

​ ​​
Hovedtemaene for konferansen er covid-19, store data og kunstig intelligens, og
mange spennende foredragsholdere bidrar på den heldigitale konferansen.
​​​
Konferansen er også en arena for forskere i hele regionen til å få vist frem sitt arbeid gjennom både postere og foredrag.


Videoer posterpresentasjoner. Se Program under ​for detaljert innhold.


​​


​​​

Program


09.00-09.15
Åpning av konferansen
Tor Åm, administrerende direktør, Helse Nord-Trøndelag
Stig Slørdahl, administrerende direktør, Helse Midt-Norge

09.15-10.15
Møtet med covid-19
Strategier og erfaringer fra helsemyndighetene i Sverige og Norge

09.15-09.45
Björn Erik​sson, Läkemedelsverket/tidl. hälso och sjukvårdsdirektör, Region Stockholm

09.45-10.15
Camilla Stoltenberg, direktør, Folkehelseinstituttet

10.15-10.30
Posterpresentasjoner del 1

Vold i nære relasjoner under COVID-19 nedstenging i Trøndelag – En pandemi i pandemien?
Merete Berg Nesset, Camilla Buch Gudde, Gro Mentzoni, Tom Palmstierna

Tverretatlig konsultasjonsteam ved alvorlig partnervold - Erfaringer fra praksis og forskning
Merete Berg Nesset og Camilla Buch Gudde

ULTPEN - Indefinite preventive detention: The Implementation and Impact of the ULTimate PENalty in Norway
Catherine Appleton, Hilde Dahl, Richard Whittington & Berit Johnsen

Drap i Norge 1955-1982, en kriminologisk-historisk studie
Hilde Dahl

Bruk av tvang etter § 4-8 i lov om psykisk helsevern ved regionale sikkerhetsavdelinger i Norge
Marita Solem Barseth, Erik Søndenaa

Rammeverk for innføring av helse IKT/Implementering av helseinformasjonssystemer i komplekse omgivelser
Pieter Jelle Toussaint, Line Melby

Deltakelse i oppfølgingsgrupper gir større vekttap 10-15 år etter fedmeoperasjon
Kirsti Kverndokk Bjerkan, Hallvard Græslie, Gjermund Johnsen, Ronald Mårvik, Siren Nymo, Åsne Ask Hyldmo, Bård Eirik Kulseng, Jorunn Sandvik, Dag Arne Lihaug Hoff

10.30-10.40
​Pause

10.40-11.25
Forskning på covid-19 i Helse Midt-Norge

​​​10.40-10.55
Cut Covid-19 - Koronaundersøkelsen i Trøndelag og Møre og Romsdal
Erik Solligård, avdelingssjef FoU ved klinikk for anestesi og intensivmedisin og fagenhetsleder ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU.

10.55-11.10
Prevalens av psykisk sykdom og suicidalitet før og under covid-19
Steinar Krokstad, professor i sosialmedisin, HUNT forskningssenter, NTNU/overlege psykiatri, HNT

11.10-11.25
Informasjon om HUNT COVID-studien
Kristian Hveem, professor, HUNT forskningssenter, NTNU

11.25-11.40
Posterpresentasjoner del 2

Automatisk segmentering av brystkreftsvulster ved bruk av lav- og høyoppløselig informasjon i digitale vevssnitt
André Pedersen, Erik Smistad, Tor V. Rise, Vibeke G. Dale, Henrik S. Pettersen, Tor-Arne S. Nordmo, David Bouget, Ingerid Reinertsen, Marit Valla

GSI-RADS(Glioblastoma Surgery Imaging-Reporting and Data System): En standardisert programvare for segmentering av glioblastom og rapportering av kliniske parametere for pre-operativ planlegging
D Bouget, A Pedersen, RS Eijgelaar, PCW Hamer, O Solheim, I Reinertsen

Kodefri trening og anvendelse av dyplæringsmodeller for digital patologi
Henrik Sahlin Pettersen, Ilya Belevich, Elin Synnøve Røyset, Erik Smistad, Eija Jokitalo, Ingerid Reinertsen, Ingunn Bakke, og André Pedersen

Voldens nevrobiologi: på vei mot EEG- og MRI-baserte biomarkører (The neurobiology of violence: towards EEG- and MRI based biomarkers)
Nina Bang, Torbjørn Elvsåshagen, Unn Haukvik m. flere

LearnPathology - Kan kunstig intelligens brukes i et digitalt læringsverktøy i patologiundervisningen?
Cecilie Våpenstad, Ingrid Tveten, Erik Smistad, Javier Pérez de Frutos, Hanne Sorger, Marit Valla

Personalized physiotherapy treatment for musculoskeletal disorders (SupportPrim)
Fredrik Granviken, Ottar Vasseljen, Kerstin Bach, Amar Jaiswal, Anita Bones, Ingebrigt Meisingset

Reseksjonsgrad og segmentering av post-operative glioblastomer
Ragnhild Holden Helland, David Bouget, André Pedersen, Alexandros Ferles, Roelant S. Eijgelaar, Philip C. De Witt Hamer, Ole Solheim og Ingerid Reinertsen


11.40-11.55
Covid-19 og påvirkning på psykisk helse
Kristen Hagen, psykologspesialist, Molde

11.55-12.10
Videreutvikling av den kliniske forskningsstøtten i regionen
Haakon Skogseth, forskningssjef,  St. Olavs hospital

12.10-12.30
Posterpresentasjoner del 3

Gjennomførbarhet og effekt av den norske oversettelsen av T-SIB (Treatment of Slf-Injurious Behavior)
Stian Slotnes Larsen

Regionalt Kompetansesenter for Spiseforstyrrelser (RKSF)- Medisinsk kvalitets- og forskningsregister
Weider, S., Danielsen, M., Lundh, H., Bjørnelv, S.

Transdiagnostisk kognitiv trening for pasienter med spiseforstyrrelser: En randomisert kontrollert studie
Weider, S., Thorsrud, T., Thorsen, L., Dahlgren, C. L.

Uniformens tilbakekomst i psykisk helsevern
Tanja B. Kummermo

Gjennomført forskning med data fra det medisinske kvalitets- og forskningsregisteret i RKSF
Danielsen, M., Bjørnelv, S., Lundh, H., Weider, S.

Sinnemestring for personer med utviklingshemming
Erik Søndenaa

Changes in self-reported sexual interest during treatment of Child Sexual Exploitation Material offenders
Svein Øverland, Solveig K. Reitan, Kirsten Rasmussen

Funksjonsnivå og symptomer hos barn med autistiske trekk
Lise Reindal

Fra kode til klinikk – Forsvarlig bruk av kunstig intelligens i klinikken krever en forsvarlig forvaltningspraksis.
Lauvsnes, Anders D.F. og Faxvaag, Arild

Hvordan skal Helseplattformen sikre at Kunstig Intelligens (AI) blir tatt i bruk på en forsvarlig måte i Midt-Norge?
Faxvaag, Arild og Lauvsnes, Anders D.F.


12.30​-13.00

Pause

13.00-14.00
Paneldebatt: Hvordan har vi håndtert covid-19?
Debattleder er Ida Stuberg, ordfører, Inderøy kommune

​Björn Erik​sson, Läkemedelsverket/tidl. hälso och sjukvårdsdirektör, Region Stockholm 

Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder, Norsk Sykepleierforbund

Camilla Stoltenberg, direktør, Folkehelseinstituttet

Geir Arild Espnes, ordfører Oppdal kommune/professor helsevitenskap, NTNU​

14.00-14.15
Pause

14.15-14.20
Introduksjon til del to av programmet

14.20-14.40
Et kræsjkurs i kunstig intelligens og maskinlæring
Inga Strümke, postdoktor, Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU/Nestleder, Norsk Råd for Digital Etikk (NORDE)

14.40-14.55
Helsedatasenter i Midt-Norge - Hva er det og hvordan skal det brukes?
Siv Mørkved, fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF

14.55-15.05
Det nye forskningssenteret NorwAI i Trondheim - næringsrettet forskning og innovasjon under NTNU og Sintefs ledelse
Kerstin Bach, førsteamanuensis NTNU

15.05-15.15
Pause

15.15-15.45
De to første Clinical Academic Groups (CAG) i Midt-Norge:

15.15-15.30 
Presision Medicine in inflammatory bowel disease
Arne Sandvik prosjektleder/professor NTNU

15.30-15.45
Improved cardiac diagnostic imaging at the pasient's point of care
Håvard Dalen, prosjektleder/førsteamanuensis, NTNU/overlege St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag

15.45-16.00
Prisutdeling: Pris for beste abstract

​16.00​
Konferansen avsluttes


Tid og sted

Heldigital overføring. Start kl. 09.00​

 


​Innsending av sammendrag/abstrakt/poster

Årets konferanse har tittelen "Det angår oss alle". Hovedtemaene for konferansen er covid-19, store data og kunstig intelligens.

Vi inviterer alle som er i gang med, eller har fullført et forskningsprosjekt til å sende inn et sammendrag/abstrakt av prosjektet. Det vil være begrensninger mht. antall muntlige presentasjoner, og de som ikke får muligheten til dette gis i stedet tilbud om posterpresentasjon. 

Abstraktet/sammendraget kan være inntil 300 ord. 

Se mal for sammendrag/abstrakt her (word)​

​Bruk mal for sammendrag/abstrakt og send inn sammendraget ditt som vedlegg i en e-post til forskningsavdelingen@hnt.no​ innen 15.12.2022. Angi tittel på prosjektet og "regional forskningskonferanse" i emnefeltet på e-posten.


​Posterutstilling:

Det vil bli arrangert en digital "posterwalk" hvor du som forfatter/medforfatter får mulighet til å gi en kort presentasjon av prosjektet. Posterne vurderes av en jury og det blir delt ut pris til beste poster.

Medieselskapet Camerat skriver:
"For postere til konferansen er det ønskelig at dere sender oss selve posteren (gjerne som høyoppløselig bilde eller som pdf) + et kort videoopptak av at dere presenterer den. Vi kommer da til å redigere dette sammen slik at posteren kan vises mens dere snakker. Video og poster kan lastes opp via denne linken: https://www.dropbox.com/request/4OIMSJ2PYGrzlkIvDvrY​. I tillegg sender dere en e-post til marte@camerat.no​, med beskjed om at dere har lastet opp, og om dere har eventuelle føringer på hvordan det skal redigeres sammen.​"
Ønsket format for postere er 16:9.


Om du har spørsmål om utforming av sammendrag/abstrakt eller poster - ta kontakt med leder av vitenskapelig komité:

Kjersti Grønning, professor, forskningssjef

Forskningsavdelingen, Helse Nord-Trøndelag.

​Tlf: 47305342, e-post: Kjersti.Gronning@helse-nordtrondelag.no


Arrangementskomité

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Mailadresse er forskningsavdelingen@hnt.no​Fant du det du lette etter?