Björn Gustafsson

Björn Gustafsson. Foto

Björn Gustafsson er utdannet lege fra universitetet i Lund, og har siden 1997 bodd i Trøndelag der han har arbeidet som overlege i indremedisin og fordøyelsessykdommer ved St Olavs hospital. I 2005 avla han graden dr.med i fordøyelsessykdommer ved det medisinske fakultet (i dag MH fakultetet), NTNU og han ble professor i 2012. I årene 2007-2008 var han på forskningsopphold ved Yale School of Medicine, og han har fortsatt stort fokus på betydningen av internasjonalt samarbeid. Forskningen har sett på konsekvensene av økt serotoninutskillelse fra nevroendokrine svulster i magetarmkanalen og resulterende fibrose i hjertet og andre organer. Et annet interesseområde er de inflammatoriske tarmsykdommene, ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. 

I perioden 2015-2020 var han dekan ved MH fakultetet. Fra 2020 er Gustafsson fagdirektør ved Helse Midt-Norge RHF, og har fortsatt en bistilling som professor ved NTNU.Fant du det du lette etter?