HELSENORGE

Camilla Stoltenberg

Camilla Stoltenberg smiler til kamera. Foto

Camilla Stoltenberg. Foto: Privat

​​​​Camilla Stoltenberg ble direktør i Folkehelseinstituttet i 2012 og er i tillegg professor II ved Universitetet i Bergen. 

Hun er lege og forsker med doktorgrad i epidemiologi og har hatt ulike stillinger som leder i Folkehelseinstituttet siden 2001, blant annet med ansvar for utvikling av nasjonale helseregistre, biobanker, Den norske mor, far og barnundersøkelsen (MoBa) og andre helseundersøkelser. I 2001 var hun en av initiativtakerne til å etablere psykisk helse i Folkehelseinstituttet. 

Siden 2000 har hun arbeidet med forskning om utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser, spesielt hos barn. Hun har flere verv, blant annet leder av HelseOmsorg21-rådet (2016-2019), medlem av samme råd fra 2019, medlem av Nasjonalt e-helsestyre, medlem av rådgivningsgrupper for det internasjonale sykdomsbyrdeprosjektet og EAT, og styret i den internasjonale organisasjonen av folkehelseinstitutter (IANPHI). Stoltenberg ledet et ekspertutvalg om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner som leverte en NOU I februar 2019. Hun har vært fast skribent i Morgenbladet. 

Fant du det du lette etter?